”Vi måste prata mycket mer om våldet”.

Av på 22 mars, 2013

Regeringens samordnare av arbetet mot våld i nära relationer, Carin Götblad, vill göra våldet till en folkhälsofråga för att markera att den berör samtliga myndigheter. Hon är snart halvvägs in i uppdraget och krävde nyligen att myndigheternas högsta ledningar ska prioritera frågan strategiskt.

Hon vet av egen erfarenhet att det går:
– Vi kommer att göra skillnad, säger hon.

En av de många saker som gör våld i nära relationer särskilt komplicerat är att människor skäms över att prata om det, och inte vågar anmäla. Detta av flera skäl, som att fungerande stöd och behandling saknas eller att förtroendet för rättssystemet brister. Men, det är också en stor sak att polisanmäla någon som står en nära.

– Det här är svåra brott och ska därför behandlas så, men en rättsutredning löser inte alla problem, särskilt inte för barn, för de här människorna är i beroendeställning till varandra.

Därför gäller det att komma in tidigt och arbeta förebyggande:


– Vi måste prata mycket mer om hur vanligt det här våldet är. Människor tror att de är ganska ensamma. Det tror även gärningsmännen, säger Carin Götblad.

Hon framhåller att regeringen står bakom henne i arbetet och betonar vikten av att prioritera frågan strategiskt:
– Det går aldrig att få långsiktiga hållbara förändringar om det inte börjar med att högsta chefen kliver fram.

Under hennes tid som länspolismästare Stockholm mer än fördubblade hon andelen kvinnliga chefer och när hon lämnade jobbet fanns inte längre någon avdelning eller enhet som var enkönad. Den som ska leda förändringsarbete måste visa i handling vad som förväntas, menar Götblad:

– Man måste göra rent fysiska, konkreta saker, inte bara snacka. Säger man att det här är skitviktigt, jamen då får man visa det som chef, ge människor högre lön, låta det här vara en kraftig merit för sökande till högre tjänst och så vidare. Så har jag gjort med många så kallade mjuka områden när jag var i Stockholm. Jobbade man på poliskontor med brottsförebyggande frågor då var det en merit till högre tjänst.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in