Vi vill att fler ska ta del av idrotten som demokratiskola

Av på 31 maj, 2020
Arkivbild

Idrotten är en demokratiskola men vi vill att ännu fler ska ta del av vår rörelse. Riksidrottsförbundet skriver nu på Deklaration för en stark demokrati, som initierats av Kommittén Demokratin 100 år.

En välfungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt deltagande i samhällsutvecklingen. Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin och har tagit fram Deklaration för en stark demokrati som Riksidrottsförbundet nu har antagit.

– Med över 880 000 ledare är idrottsrörelsen Sveriges kanske största ledarskola. Den sker dessutom för de allra flesta oavlönat och med kärleken till idrotten som drivkraft. Vi vet att vi kan bli ännu bättre på att nå fler genom att sänka trösklarna in i vår verksamhet och kan nu jobba ännu hårdare för att skapa en stark och levande idrottsrörelse, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet vill sätta tryck bakom arbetet att driva idrottsrörelsen i demokratisk anda. Genom att skriva på deklarationen kommer Riksidrottsförbundet bland annat att:

  • Genomföra en nationell bildnings- och utbildningsinsats för förtroendevalda i specialidrottsförbund och föreningar i syfte att stärka deras kompetens att leda framtidens förening.
  • Ta fram material och utveckla metoder kring demokrati och demokratiska processer till stöd för föreningar.
  • Vara en nationell mötesplats och kompetensutvecklingstillfälle för förbund och distriktsidrottsförbund i syfte att undersöka hur föreningens demokratiska processer kan utformas för att attrahera och engagera framtidens (förenings)människa.
  • Skapa ett strategiskt forum för specialidrottsförbund i syfte att ge dem relevant kunskap och stöd i sitt arbete med att prova moderna sätt att bedriva demokratiska processer.
  • Samla in relevant forskning inom civilsamhällets ram kring engagemang, organisation och medlemskap i syfte att omsätta till idrottsrörelsens kontext av demokratiska processer.

– Kommittén välkomnar Riksidrottsförbundets undertecknande av Deklaration för en stark demokrati. Det är viktigt att fler får möjlighet att lära sig hur en idrottsförening fungerar och vad som kan åstadkommas med gemensamma krafter. Föreningsidrotten bidrar inte bara till att barn och unga kan utöva sin idrott och få en aktiv och meningsfull fritid, utan kan även ge kunskaper och positiva förebilder i demokratiskt deltagande genom livet, säger Peter Örn, ordförande Kommittén Demokratin 100 år.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in