Videosamtal ger möjlighet för pensionärer att hålla kontakt med nära och kära

Av på 25 juli, 2020

Fyra av tio (44 procent) pensionärer använder videosamtal, som t.ex. Facebook Messenger, FaceTime och WhatsApp för att prata med nära och kära medan ungefär lika många (47 procent) håller sig till vanliga telefonsamtal och SMS. Sociala medier används främst i kontakten med familj och vänner men även för att följa med i nyhetsflödet.

Det visar svaren i AMFs sommarundersökning från drygt 34 000 pensionärer som får tjänstepension från AMF.

Nästan alla pensionärer (94 procent) som deltagit i undersökningen svarar att de har vidtagit försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset. 92 procent undviker stora folksamlingar, 76 procent undviker aktiviteter/sociala sammanhang och 67 procent har även sett över sina resplaner. Fyra av tio (44 procent) träffar inte heller släktingar som barn eller barnbarn.

Dessa försiktighetsåtgärder har inte gått obemärkt förbi. Tre av tio (31 procent) menar att försiktighetsåtgärderna har inneburit stora förändringar i deras liv, fem av tio (51 procent) tycker att det handlar om måttliga förändringar och två av tio (18 procent) anser att det handlar om små förändringar.

– Coronavirusets framfart har förändrat situationen för alla. Förutom de hälsomässiga och ekonomiska bitarna finns det även en social sida som ofta glöms bort. För pensionärerna är det mest påtagligt eftersom man inte kan röra sig lika fritt eller träffa barnbarnen på samma sätt som tidigare, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Fyra av tio känner en oro för hur pensionen kommer att påverkas av coronaviruset. Mer än var fjärde uppger att de följer sin egen ekonomi mer noggrant genom att t.ex. logga in på sin bank eller besöka Pensionsmyndighetens och pensionsbolagens hemsidor. Störst är dock oron för den svenska ekonomin, där sju av tio uppger att de är bekymrade över utvecklingen. På frågan över vilka man främst tror kommer känna av coronavirusets ekonomiska konsekvenser svarar fyra av tio (39 procent) unga eller de som är nya på arbetsmarknaden. Nästan var tredje (27 procent) tror att det nog är ungefär lika för alla medan bara var tionde (12 procent) tror att de ekonomiska konsekvenserna främst drabbar pensionärer.

– Många pensionärer är oroade över svensk ekonomi och att många unga inte ska få in en fot på arbetsmarknaden. Samtidigt ska man vara medveten om att dessa saker till viss del hänger ihop med den egna ekonomin. Situationen på arbetsmarknaden påverkar den allmänna pensionen även om det sker med viss eftersläpning. Tjänstepensionen är främst beroende av börs- och prisutveckling, säger Dan Adolphson Björck.

Regionalt
Örebronyheter

Källa AMF
Enkäten, som genomfördes i juni 2020, skickades via mail till AMFs kunder som har pensionsutbetalning. Av de 141 294 personer som öppnade mailet valde cirka 34 591 att svara. Det ger en svarsfrekvens på 24 procent. De flesta var i åldersgruppen 65-69 år (50 procent), därefter 70-74 år (29 procent).
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer, där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in