Vietnam – Facebook och Youtube delaktiga i ett omfattande förtryck

By on 1 december, 2020
Arkivbild

Amnesty International konstaterar i en ny rapport att techjättarna Facebook och Youtube blivit ett redskap för de vietnamesiska myndigheternas censur och trakasserier av sin befolkning. Rapporten konstaterar också att det är ett oroväckande tecken på hur de här företagen kan komma att arbeta i repressiva länder i framtiden.

Rapporten ”Let us Breathe!”: Censorship and criminalization of online expression in Vietnam” dokumenterar den systematiska repressionen av fredligt uttryckta kommentarer på nätet i Vietnam, bland annat det vitt spridda användandet av så kallad “geoblockering”, alltså att göra innehåll osynligt för de användare som går in på plattformen i just Vietnam, för att stoppa innehåll som anses som kritiskt mot myndigheterna. Detta samtidigt som grupper som kopplas samman med regeringen kan ägna sig åt sofistikerade kampanjer på samma plattformar för att trakassera användare till tystnad.

Rapporten baseras på dussintals intervjuer med människorättsförsvarare och aktivister, före detta samvetsfångar, advokater, journalister och författare, plus information från Facebook och Google. I rapporten avslöjas att Vietnam i dag har 170 samvetsfångar. 69 av dem är frihetsberövade enbart på grund av sina aktiviteter på sociala medier. Det här motsvarar en kraftig ökning av antalet samvetsfångar jämfört med den uppskattning som Amnesty gjorde år 2018.

De senaste tio åren har yttrandefriheten blomstrat på Facebook och Youtube i Vietnam. Men de senaste åren har myndigheterna i allt högre grad börjat agera mot fredliga uttryck i sociala medier som om de vore ett existentiellt hot mot styret i landet. Plattformarna har blivit till veritabla jaktmarker för militära cybertrupper och statligt sanktionerade “nättroll” för att censurera innehållet som läggs ut. Och techjättarna låter det ske samtidigt som de i ökande grad är delaktiga i den här utvecklingen, säger Brittis Edman, policychef på Amnesty Sverige och tidigare Vietnamutredare på Amnesty International.

2018 ökade Facebooks inkomster från Vietnam med 1 miljard amerikanska dollar, motsvarande ca 8,5 miljarder SEK. Det är nästan en tredjedel av företagets intäkter i Sydostasien. Google, som äger Youtube, tjänade 475 miljoner amerikanska dollar, motsvarande drygt 4 miljarder SEK, i Vietnam under samma period – framförallt från annonser på Youtube. Storleken på vinsterna visar hur viktigt det är för Facebook och Google att behålla tillträde till marknaden i Vietnam.

— Facebook är utan tvekan den mest populära och vinstdrivande plattformen i Vietnam. Företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter var de än verkar i världen, och Vietnamn är inget undantag. Företaget kan göra mycket mer för att stå emot Vietnams fruktansvärda förtryck. För miljontals internetanvändare var Facebook det stora hoppet för att kunna bygga ett fritt och öppet samhälle — och Facebook har fortfarande makten att kunna bidra till det, säger Ming Yu Hah, vice regional kampanjchef för Amnesty International.

— Istället för att använda dessa plattformar som medel för förtryck borde de vietnamesiska myndigheterna sluta straffa människor för att de använt sig av sin yttrandefrihet. Alla i Vietnam, oavsett politisk tillhörighet, har rätt att delta i den offentliga debatten — både offline och online.

Facebook och Youtube ger efter för Vietnams krav

I april 2020 tillkännagav Facebook att de hade gått med på att “betydligt öka” sin efterlevnad av önskemål från den vietnamesiska regeringen om att censurera “statsfientliga” inlägg. Facebook rättfärdigade den här policyförändringen genom att hävda att vietnamesiska myndigheter avsiktligt bromsade trafiken till plattformen som en varning till bolaget.

Förra månaden, i Facebooks senaste Transparency Report, den första sedan de avslöjade sin policy om ökad efterlevnad av de vietnamesiska myndigheternas censurönskemål – visade bolaget på en ökning med 983 procent (från 77 till 834) när det gäller restriktioner av innehåll baserat på nationell lag jämfört med föregående rapportperioden.

När det gäller Youtube har plattformen konstant lovordats av Vietnam för att de i relativt hög grad gått med på censurkraven.

I oktober rapporterade statligt ägd media att informationsminister Nguyen Manh Hung sagt att efterlevnaden från Facebook och Google när det gällde att ta bort “dålig information och propaganda mot partiet och staten” var högre än någonsin med en efterlevnad på 95 procent av kraven för Facebook och 90 procent för Google.

Innehåll som försvinner, ofta utan förvarning

Amnestys rapport baseras på dussintals vittnesmål och bevis som visar Facebook och Youtube ökande innehållscensur kan manifestera sig i praktiken. I en del fall ser användare hur deras innehåll censureras i enlighet med vagt formulerade “lokala juridiska begränsningar”, till exempel brottet att “missbruka demokratiska friheter” som behandlas i landets brottsbalk. Amnesty anser att de här lagarna är oförenliga med de skyldigheter som Vietnam har enligt internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Facebook ser sedan till att innehållet inte är tillgängligt för någon i Vietnam, så kallad “geoblockering”.

Nedan följer några exempel på hur personer har drabbats av censuren:
Nguyen Van Trang, en demokratiaktivist som nu söker asyl i Thailand berättade för Amnesty att han i maj 2020 blev uppmärksammad av Facebook på att ett av hans inlägg hade begränsats i spridning på grund “lokala juridiska begränsningar”. Sedan dess har Facebook blockerat varje inlägg han försökt göra där han namngivit ledande medlemmar i kommunistpartiet.

Nguyen Van Trang har haft liknande erfarenheter med Youtube, som — i motsats till Facebook — erbjöd honom möjlighet att överklaga restriktionerna. Några överklaganden var lyckosamma, andra inte. Gemensamt för alla överklaganden var att Youtube gav någon förklaring till sina beslut.

– Truong Chau Huu Danh är en välkänd journalist med 150 000 följare och ett verifierat Facebook-konto. Han berättade för Amnesty att mellan den 26 mars och den 8 maj 2020 postade han hundratals inlägg om ett exportförbud av ris och om det högprofilerade fallet med dödsdömde Ho Duy Hai. I juni 2020 insåg han att de här inläggen hade försvunnit utan någon som helst avisering från Facebook.

Efter det att Facebook publicerat sin nya policy i april 2020 rapporterade aktivisterna Trinh Ba Phuong och Trinh Ba Tu att allt innehåll de hade delat om Dong Tam, ett välkänt fall om en marktvist, hade tagits bort från deras tidslinjer utan att de visste om det eller hade meddelats om det. Den 24 juni 2020 greps de båda och anklagas för att ha “gjort, sparat, distribuerat eller spridit information, dokument och artiklar som är emot den socialistiska republiken Vietnam”. De sitter nu häktade och deras Facebookkonton har försvunnit efter deras gripanden under oklara omständigheter. Amnesty betraktar de två som samvetsfångar.

Människor fängslas, trakasseras och attackeras för att ha använt sociala medier

Vietnamesiska myndigheters förtryck leder ofta till trakasserier, hot, åtal och fängelse för att människor använt sociala medier.

För närvarande finns det 170 samvetsfångar i Vietnam, vilket är det högsta antalet som Amnesty någonsin registrerat i landet. Knappt 40 procent av dem har fängslats för deras fredliga användning av sociala medier.

21 av 27 samvetsfångar som fängslades under 2020 åtalades för brott enligt paragraf 117 eller 331 i strafflagens, enbart på grund av sin fredliga aktivitet på internet. Det här är samma förtryckande bestämmelser som ofta ligger till grund för de ”lokala juridiska begränsningar ” som implementeras av Facebook och Youtube.

Bland de här personernas förmenta ”brott” finns att de på Facebook fredligt kritiserat myndigheternas agerande gällande covid-19, samt att de på nätet delat oberoende information om mänskliga rättigheter.

— Förutom alla samvetsfångar som fängslats i Vietnam finns otaliga människor som ser detta mönster av förtryck och hot och nu självklart känner sig livrädda för att uttrycka sina åsikter, säger Ming Yu Hah.

Amnesty har de senaste åren dokumenterat dussintals fall där människorättsförsvarare har fått meddelanden avsedda för att trakassera och skrämma dem, även dödshot. Den här formen av organiserade systematiska trakasserier bär kännetecknen för statligt sanktionerade cyber-trupper som “Du Luan Vien” eller ”public opinion shapers”: personer som rekryteras av Vietnamesiska kommunistpartiets (CPV) avdelning för propaganda för psykologisk krigföring online.

“Du Luan Vien” samverkar med ”Force 47”, en militärbataljon på nätet som består av cirka 10 000 personer. Det är en stark statlig säkerhetsstyrka vars mål är att ”bekämpa felaktiga åsikter och förvrängd information på internet”.

”Force 47” och grupper som Du Luan Vien verkar utan transparens, men de har också gjort sig kända för att göra massanmälningar av innehåll relaterat till mänskliga rättigheter, något som ofta leder till att Facebook och Youtube stänger ner kontona där innehållet finns.

Amnesty har dessutom dokumenterat flera fall där bloggare och användare av sociala medier som på grund av sina inlägg på nätet utsatts för fysiska attacker av polisen och andra, som uppenbart agerar med statliga myndigheters tysta medgivande.

Amnestys uppmaning till Facebook och Google

De vietnamesiska myndigheterna måste upphöra med att begränsa yttrandefriheten på nätet. Amnesty uppmanar också Vietnam att omgående och ovillkorligen frige alla samvetsfångar i landet, och att de repressiva lagar som hindrar yttrandefriheten ändras.

— Företag som Facebook och Google har ett ansvar att respektera alla mänskliga rättigheter, oavsett var de verkar. När de fattar beslut om hur innehåll ska modereras över hela världen måste yttrandefriheten respekteras — oavsett om det finns nationella lagar som begränsar yttrandefriheten. Techjättar bör också se över sina policys för hur innehåll modereras så att deras beslut går i linje med de mänskliga rättigheterna, säger Brittis Edman.

Världen | Vietnam
Örebronyheter

Källa Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login