Viktigt att personer i åldern 16-29 år vaccinerar sig

Av på 4 augusti, 2021
Arkivbild

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt låg i Örebro län. Under vecka 30 upptäcktes drygt 65 nya fall, vilket är något fler fall än veckan innan. De flesta nya fallen ses hos ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern.

Nu, tisdagen den 3 augusti, vårdas en patient för covid-19 på vårdavdelning inom Region Örebro län medan det inte finns någon patient med covid-19 på intensivvårdsavdelningen. Ungefär var fjärde person som smittats av covid-19 under vecka 30 har smittats utomlands och då särskilt i Spanien.

– Vi ser tydligt att smittspridningen framför allt sker bland ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern. En annan sak som är väldigt tydlig är att semesterresor är en klar riskfaktor, många av de som blir sjuka nu har smittats i utlandet och då i synnerhet på någon populär turistort, säger Lisa Vennberg, Region Örebro läns biträdande smittskyddsläkare.

Till dig som återvänder från en semesterresa har hon en särskild hälsning.

– Kom ihåg att testa dig enligt de rekommendationer som finns efter hemkomsten till Sverige. Sen vill jag på nytt trycka på de råd som fortsatt gäller för oss alla, det vill säga att det är viktigt att hålla avstånd, undvika trängsel samt att isolera och testa dig om du har symtom, även om du är vaccinerad, säger Lisa Vennberg.

Under vecka 30 analyserades cirka 2 150 prover vilket är ungefär lika många som under vecka 29. Andel positiva prover var 2,7 procent under vecka 30.

Viktigt att vaccinera sig

Region Örebro län vaccinerar nu alla åldersgrupper födda från 2005 och äldre. Det är nu drygt 79 procent av länsinvånarna som fått en första dos och 60 procent som är fullvaccinerade. Befolkningen har god vaccinationsvilja i stort, men det är viktigt att personer i åldersgruppen 20-29 år tar chansen att vaccinera sig då det är där smittspridningen är som störst. Drop in-vaccinationer för såväl dos 1 som dos 2 har slagit väl ut, i förra veckan kom drygt 3 900 personer via detta. Många tar nu chansen att tidigarelägga dos 2 för att få ett fullgott skydd. Region Örebro län arbetar med uppsökande kontakter i samverkan för att nå ut i utsatta områden och få bättre vaccinationstäckning för alla.

– Vi har gott om vaccin och vill vaccinera så många som möjligt under sommaren för att förhindra att smittspridningen tar fart igen i höst. Och, två doser gäller för ett bra skydd och framförallt mot deltavarianten som främst smittar bland yngre. Så vänta inte med dos två, fyra veckors dosintervall gäller, säger Inger Nordin Olsson, Region Örebro läns regionala vaccinationssamordnare.

Sedan måndag den 2 augusti erbjuds vaccination till ungdomar födda 2004 och 2005 vilket är viktigt inför skolstart och det syns en god respons direkt. Drygt 1 200 personer i åldersgruppen bokade tid redan första dagen. Man får boka tid själv, med ett särskilt förfarande vid vaccineringen och en enskild bedömning av mognadsnivån plats. Det görs i ett samtal med vaccinatören innan vaccinet ges. Det går också bra att skriva ut en samtyckesblankett med vårdnadshavarnas underskrift och ta med. En vårdnadshavare är välkommen att följa med sin ungdom till vaccinationsmottagningen.

Region Örebro län har under en period vaccinerat barn och ungdomar med riskfaktorer i åldern 12-17 år på ordination av barn- och ungdomskliniken vilket har löpt på fint. Under denna vecka förväntas också ett godkännande av Modernas vaccin ned till 12 år vilket innebär att det finns två vacciner att tillgå även för yngre.

Nytt för dagen är Folkhälsomyndighetens pressmeddelande gällande fortsatt vaccination mot covid-19 och en eventuell tredje dos för vissa, samt integration i vaccinationsprogram nationellt. Hos Region Örebro län liksom i landet i övrigt kommer vaccinationerna att överföras till ordinarie hälso- och sjukvård, inom vår region blir det inom området Nära vård.

– Vi har kommit en god bit på väg när det gäller vaccinationerna men vi är inte i mål. Därför vill vi uppmana alla som ännu inte tagit sprutan att anta erbjudandet om vaccination. Det handlar om ett viktigt skydd för dig, dina nära och alla andra medmänniskor i samhället. Det finns vaccin och gott om tider, säger Inger Nordin Olsson.

Rekommendationer som fortfarande gäller

  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Umgås smittsäkert med andra, helst utomhus.
  • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Följ rekommendationer vid inresa till Sverige. Var vaksam på symtom.
  • Testa dig och stanna hemma, även vid milda symtom.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Vaccination: skydda dig själv och andra.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in