Viktigt för Örebro att godsstråken fungerar i samspel med persontrafiken

Av på 12 november, 2013

I morgon förmiddag träffar ett tiotal ledande politiker och företrädare från östra Mellansverige infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att till henne framföra sina synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014-2025. Från Örebro deltar landstingsrådet Jonas Karlsson (S).

– Vi har tillsammans valt de viktigaste strategierna och åtgärderna för regionen. För oss i Örebro är det extra viktigt att infrastrukturministern inser vikten av att godsstråken måste fungera i samspel med persontrafiken, eftersom flera av de största målpunkterna för gods finns i östra Mellansverige och vi också är ett viktigt transitområde, säger Jonas Karlsson.

I september kritiserade ledande politiker för sju län i östra Mellansverige (Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) i ett gemensamt remissvar på flera punkter Trafikverkets förslag till nationell transportplan, som anses otillräckligt för att täcka behoven av såväl arbetspendling som godstrafik i regionen.

– Förslaget till utbyggnadstakt håller inte jämna steg med befolkningsutvecklingen, vilket skulle innebära ökad trängsel och kapacitetsbrist på regionens järnvägar. Vår vilja att skapa en klimatsmart samhällsutveckling med en fungerande bostadsmarknad, sysselsättning och kompetensförsörjning hotas av nuvarande förslag, säger Jonas Karlsson.

Exempel på stråk där kapaciteten enligt det gemensamma remissvaret måste ökas är Mälarbanan, Ostkustbanan, godsstråket genom Bergslagen norr om Mälaren och Västra stambanan. Överenskommelsen som gjorts i ”Avtalet om medfinansiering av Citybanan” är också en viktig förutsättning för framtida utveckling av regionens transportsystem.

– Vi förutsätter att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd kommer att lägga stor vikt vid våra gemensamma prioriteringar, eftersom vi representerar en så stor del av landets samlade tillväxt. Vi ökar gärna trafiken, bara regeringen ger oss nödvändig kapacitet, avslutar Jonas Karlsson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in