Vilka brottsförebyggande områden ska vi prioritera i Örebro

By on 16 november, 2021
Arkivbild

Tillsammans med Polisen genomför vi nu en enkätundersökning inför kommande medborgarlöfte. Vi vill veta vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande områden som ska prioriteras bland medborgarna. Undersökningen pågår fram till den 5 december på orebro.se/dialog

Tillsammans med Polisen ger vi medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott. Medborgarlöften handlar om att vi lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga, samt öka medborgarnas delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

– Örebro kommun benämns ofta runt om i landet som framstående i det brottsförebyggande arbetet, bland annat för arbetet med Sociala insatsgrupper och Effektiv Samordning för Trygghet. Nyligen har vi satt igång arbetet med GVI för att ta itu med den allra grövsta kriminaliteten på riktigt. Arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet är ett tydligt prioriterat arbete för kommunledningen och nu vill vi höra från örebroarna om vad som enligt er bör prioriteras utifrån de utmaningar som finns, säger kommunalråd Marie Brorson (S), ordförande i Brottsförebyggande rådet.

– I polisens uppdrag ingår att minska brottsligheten och öka tryggheten. När vi arbetar fram de nya medborgarlöftena vill vi därför lyssna in vad medborgarna själva önskar att vi på Örebropolisen ska prioritera. Vad skulle öka deras känsla av trygghet och vilken brottslighet önskar de att vi prioriterar? Vi hoppas att man tar det här tillfället att påverka. Utifrån enkätsvaren kommer vi tillsammans med berörda aktörer se hur vi kan samverka runt den problematik som medborgarna lyft fram, säger Therese Beme, kommunpolis, Polismyndigheten Örebro län.

– Vi tycker det är jätteviktigt med delaktighet. Medborgarnas åsikter utgör grunden för en kraftsamling bland alla de aktörer som berörs. Tillsammans kan vi göra väldigt mycket, säger Johanna Sollerman, strateg brottsförebyggande frågor.

Undersökningen är webbaserad och finns på orebro.se/dialog samt i pappersform på biblioteken, servicecenter och i receptionen på polisstationerna i Örebro och Vivalla.

Grund för kommande medborgarlöfte

Enkätsvaren kommer vara en grund för kommande medborgarlöfte där Örebro kommun, polis, bostadsbolag och flera andra aktörer samverkar i prioriterade brottsförebyggande områden.

Medborgarna får möjlighet att prioritera tre brottsförebyggande områden utav följande:

  • Narkotika och alkoholrelaterad brottslighet
  • Trafikbrott
  • Stölder
  • Skadegörelse
  • Inbrott
  • Våld i offentlig miljö
  • Stöld och otrygghet i butik
  • Annat

Till enkäten: Hur ser du på tryggheten i Örebro kommun? – https://www.orebro.se/5.3d3d843517ce4859443573.html

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login