Vill hitta metod för 3D-utskrift av metaller

Av på 24 december, 2014

KK-stiftelsen ger forskare vid Örebro universitet 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur 3D-printing kan användas för stålmaterial. Den nya tekniken gör det möjligt att arbeta med metaller på ett helt nytt sätt.

– Allting går att tillverka och komplexitet kostar inget extra. Men för att den svenska industrin ska kunna utnyttja fördelarna krävs mer kunskap, säger Örebroprofessorn Lars Pejryd.

Additiv tillverkning eller 3D-printing är en process där detaljer byggs upp lager för lager baserat på en digital modell.

– Tekniken används redan av företag runt om i världen och den svenska industrin är intresserad. Det kan öka deras konkurrenskraft på den internationella marknaden, säger Lars Pejryd, professor i maskinteknik vid Örebro universitet.

I det här projektet, som är ett samarbete mellan Örebro universitet, Högskolan i Dalarna, Uddeholm, Lasertech LSH och Saab Bofors Test Center, ska forskarna fokusera på Selective laser sintering, SLS, för stålmaterial.

– Vi har tillsammans identifierat att det finns ett behov att utveckla Selective laser sintering, som är en typ av additiv tillverkning som använder laser för att smälta ihop metall från pulver. Vi behöver bättre förstå vilka möjligheter men också vilka begränsningar tekniken har.

Råmaterial och hålrum
Forskarna ska till exempel undersöka hur råmaterialets egenskaper påverkar processen. Med 3D-printing går det att förändra produkters vikt och funktion genom att skapa hålrum och tunna väggar men vilka begränsningar vad gäller storlek och form på hålrum finns? Hur påverkar ytstrukturen hållfastheten? Vad spelar tjockleken på väggarna för roll?

– Det finns många frågor kvar att besvara innan 3D-tekniken kan få en bredare spridning. Forskningen inom Tillverkningstekniskt centrum i Karlskoga kommer att undersöka 3D-printing utifrån många olika vinklar.

Samarbete
Tillverkningstekniskt centrum är ett samarbete mellan Örebro universitetet, Saab Dynamics, Lasertech LSH och Bofors Test Center och Örebroregionen Science Park.

– Glädjande beviljade Vinnova för två veckor sedan 5,4 miljoner kronor till ett projekt, som leds av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, där vi ingår. Det har fokus på hur tekniken kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Att också KK-stiftelsen nu ger oss sitt stöd betyder mycket, säger Lars Pejryd.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in