Vilt och tech-smart när intresset för den hållbara trädgården växer

Av på 9 april, 2022
Foto: Plantagen

Vi tillbringar alltmer tid i våra trädgårdar, förvildning är en tydlig trend när intresset för hållbarhet växer och vi har en färgexplosion att vänta i sommar. Det är några av årets trädgårdstrender som har identifierats i Plantagens rapport Växttrender 2022.

Svenskarnas intresse för trädgård och odling har varit starkt under flera år och det finns inga tecken på avmattning. I och med coronapandemin har många börjat vara mer ute i naturen och trenden verkar hålla i sig även när pandemin är över. 50 procent av svenskarna planerar fortsatt att vara ute mer och viljan är genomgående stor i alla åldersgrupper. I år är det något fler än i fjol som i första hand söker sig till trädgården snarare än till skog och vild natur. En egen täppa tycks ha blivit allt viktigare för återhämtning och avkoppling när möjligheterna att röra sig och umgås utanför hemmet varit begränsade.

Förvildning en växande trend i takt med ökat hållbarhetsfokus i trädgården

Den hållbara trädgården kommer alltmer i fokus. Den medvetna konsumenten låter sitt hållbarhetsintresse genomsyra även hur man planerar och vill ha sin trädgård. Trendexperten Stefan ”Trendstefan” Nilsson beskriver två parallella trendspår. Att låta sin trädgård bli vildare, kallat rewilding, hjälper till att skapa en organisk känsla och att främja den biologiska mångfalden.

– Rewilding-trenden är ett starkt uttryck för det vi längtar efter. Den biologiska mångfalden, det organiska och att växterna ska få växa på sina villkor, säger Stefan ”Trendstefan” Nilsson.

Vildare växtlighet för bättre återhämtning

Trädgården har stor potential för att bli en restorativ plats, det vill säga en plats som inte bara tillåter utan också främjar återhämtning. Men det finns en risk att trädgården också blir en börda. 65 procent tycker att det är viktigt att ha en trädgård som de känner sig stolta över och 35 procent jämför sin trädgård med andras trädgårdar. 12 procent uttrycker till och med att de känner sig stressade av trädgårdsskötsel.

– Trädgården som restorativ miljö handlar mycket om vår inställning till den, och att vi ser till att det inte blir för mycket arbete. Här finns stora poänger med att låta trädgården förvildas lite grann – det kan vara bra både för den biologiska mångfalden och för våra egna möjligheter till återhämtning, säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet.

Trädgårds-tech på frammarsch

Trädgårds-tech är en annan växande trend, som hör ihop med att skapa bästa möjliga förutsättningar för jord och växter för att bevara och slippa köpa nytt i onödan. Med hjälp av appar och annan ny teknik får man hjälp att både identifiera växter och sköta om dem. Det kan handla om mätare för jordfuktighet, ljusintensitet och temperatur.

Färgexplosion att vänta

En annan utomhustrend är att vi vill ha fler färgstarka blommor. Efter år av vita och beiga inomhustrender vill vi se både ute- och innemiljöerna explodera i färg – och det gäller inte minst trädgård och balkong.

– Vi ser många blommande växter i skarpa färger, som exempelvis solhattar. Det är det som sticker ut – glada färger och blommande perenner, säger Veronica Axelsson, trädgårdsmästare på Plantagen.

Dahlia, gladiolus, liljor (lilium) och ranunkel ligger i topp på svenskarnas planteringsplanering vad gäller sommarlökar och -knölar 2022.

Varannan odlar ätbart

Att odla grönsaker och ätbara växter är en fortsatt stark trend i svenska trädgårdar och balkonglådor. 47 procent av alla svenskar odlar ätbara växter och ytterligare 29 procent som inte gör det idag, är intresserade av att börja. Intresset är störst bland kvinnor och unga.

Nöje | Örebro
Örebronyheter

Källa Plantagen
Om Växttrender 2022
Växttrender är en årlig trendrapport som tas fram av Plantagen tillsammans med HUI Research och ett antal utvalda sakkunniga och experter. Rapporten bygger på en undersökning bland 2 107 svenska konsumenter om växter och trädgård samt på intervjuer med en rad olika experter inom de områden som trenderna berör. Rapporten har tagits fram årligen sedan 2012.
Växttrender 2022 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året. Den här delen fokuserar på trädgårdstrender och gröna rum.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in