Vinds- och källarinbrotten ökar betydligt i Örebro län

Av på 25 januari, 2021

Stölder i källare och på vindar ökar i Sverige. Även i Örebro län har anmälningarna gått upp något. Allra värst utsatt är Örebro kommun, det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från Brå.

I torsdags publicerade Brottsförebyggande rådet ny statistik över anmälda inbrott i bostäder och förråd. I dag kan försäkringsbolaget If presentera sin årliga analys av siffrorna.

Antalet anmälda vinds- och källarinbrott har de senaste åren sett ett tydligt uppsving, som accelererade under 2020. Under förra året gjordes 30 procent fler anmälningar än året innan.

– Ifs egen inbrottsstatistik visar också en ökning av källar- och vindsinbrott. Det kan bero på att många arbetar hemma och att tjuvarna därför söker sig till mer obevakade områden. Det återstår att se om trenden håller i sig när fler återgår till kontoren, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

I Örebro anmäldes 678 förrådsinbrott under år 2020. Det är betydligt fler än året innan (+57 procent).

Även över längre tid ökar antalet inbrott. Åren 2018–2020 anmäldes fem procent fler förrådsinbrott per hushåll i Örebro än åren 2013–2015. I till exempel Hallsbergs kommun har anmälningarna ökat betydligt (+39 procent).

Men det finns också exempel på kommuner i Örebro län där anmälningarna om vinds- och källarstölder minskat över tid. I till exempel Kumla har anmälningarna gått ner med 49 procent de senaste fem åren.

– En oroväckande trend vi ser är att allt fler inbrott sker när folk är hemma. Inbrottstjuvarna drar sig inte längre för att ta sig in också när någon är i hemmet. Därför är det viktigt att alltid ha låst ytterdörr, säger Jenny Rudslätt.

Flest i Västmanland, minst i Gotland

Jämfört med andra län är antalet anmälningar förhållandevis högt i Örebro. Länet rapporterade under 2020 sjätte flest förrådsinbrott per hushåll. Västmanlands län hade flest, medan Gotlands län hade minst.

Skillnaderna här är markanta. Antalet anmälda inbrott per hushåll är mer än åtta gånger så stort i Västmanland som på Gotland.

Bland kommunerna i Örebro anmäldes flest vinds- och källarstölder i Örebro, sett till antalet hushåll (6,2 per 1 000 hushåll).

Flest anmälningar i december

Förrådsinbrotten brukar, generellt, vara vanligast under de mörka höst- och vintermånaderna. I Polisregion Bergslagen, som Örebro tillhör, var december den månad då det anmäldes flest vinds- och källarinbrott under 2020 (171 stycken), jämfört med 80 i mars då antalet var lägst.

Medan förrådsstölderna alltså gått upp de senaste åren ligger bostadsstölderna på en historiskt låg nivå. År 2020 anmäldes 443 inbrottsstölder i villor och lägenheter i Örebro län. I riket som helhet är antalet inbrott lägre än på många decennier.

– Många inbrott begås vanligtvis av utländska ligor. Under sista kvartalet 2020 minskade antalet anmälda inbrott till If med uppemot 30 procent jämfört med 2019. Minskningen kan bero på att de internationella ligorna inte reser hit i lika hög utsträckning, säger Jenny Rudslätt.

Tips från If: Så stoppar du tjuven

  • Se till att ha ett lås avsett för ytterdörrar och ha dörren låst även när du är hemma. Elektromekaniska låssystem har ofta fördelen att de kan låsas automatiskt efter in- eller utpassering. Flertalet kan även låsas från distans vilket förenklar möjligheten att säkra låsta dörrar.
  • Bor du i hus eller har lägenhet i markplan ska du ha lås även på fönster, balkong- och altandörrar.
  • Starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde. Prata med dina grannar och håll koll på området eller trappuppgången tillsammans.
  • Se till att du har bra utomhusbelysning vid alla entréer till huset, även på baksidan. Det finns sensorstyrda lampor som tänds när någon närmar sig dörren.
  • Märk dina värdesaker med MärkDNA​ och skriv upp dem på en inventarielista. Sätt upp MärkDNA-dekaler på utsidan av bostaden, det har en avskräckande effekt enligt kriminologerna vid Malmö Högskola.
  • Låt inte värdesaker ligga framme så att de syns genom fönster och altandörrar. Förvara gärna dyrbara smycken, pass och andra värdesaker i kassaskåp, säkerhetsskåp eller bankfack.
  • Låt bostaden se bebodd ut även om du är bortrest. Använd timer till belysning, låt kläder, böcker och tidningar ligga framme så att det ser ut som att du är hemma. Be någon ta hand om posten, skotta snö på vintern och klippa gräset på sommaren, och lägga sina sopor i din soptunna etc.
  • Lås fast cyklarna om de förvaras utomhus. Samma sak gäller för stegar.
  • Förvara inget av högt värde i källare och vindsförråd. Se till att ha bra lås.

…………….

Tabeller

Anatal anmälda källar och vindsinbrott i kommunerna i Örebro län

Kommun Antal (2020) Per 1 000 hushåll Ökning/minskning (fem år)
Askersund 4 0,7 −32 %
Degerfors 12 2,5 +25 %
Hallsberg 25 3,4 +39 %
Hällefors 13 3,6 +14 %
Karlskoga 90 6,1 −21 %
Kumla 45 4,7 −49 %
Laxå 5 1,8 −17 %
Lekeberg
Lindesberg 10 0,9 −16 %
Ljusnarsberg 7 2,8 +35 %
Nora 12 2,4 +19 %
Örebro 455 6,2 +18 %

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa IF Skadeförsäkring
Metod
Den här nyheten bygger på preliminär statistik för 2020 från Brottsförebyggande (Brå) rådet över antalet anmälda brott, när vi här talar om “förrådsinbrott“ avser vi de brott som Brå kategoriserar som inbrottsstöld i källare och på vind. Vid jämförelser mellan län och kommuner har vi räknat på antalet anmälda brott i förhållande till antalet hushåll i kommunen/länet. Uppgifter om antalet hushåll kommer från SCB.
“Förändring över tid” har vi räknat ut som medeltalet för antalet anmälda brott per hushåll de senaste tre åren (2018–2020) i förhållande till antalet anmälningar år 2013–2015. Brå presenterar inte själva statistik på länsnivå. För att ändå få en bild av situationen i alla län har vi summerat antalet anmälningar i länets kommuner. Det innebär att anmälningar, där det inte bokförts någon kommun, saknas i den här sammanställningen.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in