Vinnare och förlorare på “den nya kraftmarknaden”

Av på 10 maj, 2021

Vi är vana vid att priserna går upp och ner, men i år har prisbilden på kraftmarknaden blivit helt upp- och nervänd. Till fördel för elkunderna i norr och nackdel för dem i söder.

Den senaste månaden har elpriset i södra Norden i snitt legat ca 70 procent högre jämfört med elpriset i norr. Ser vi på hela 2021 hittills ligger skillnaden på ca 45 procent

Det är självklart till glädje för konsumenter i de norra delarna av Norge och Sverige. Däremot har konsumenterna i de södra delarna av Norge respektive Sverige samt i Danmark periodvis upplevt priser på nivåer som liknar de vi brukar få på de allra kallaste vinterdagarna (enskilda timpriser en bra bit över 100 €/MWh). Hur har denna situation uppstått? Det kommer vi strax tillbaka till. Låt oss först se hur dessa olikheter gör det så kallade systempriset mindre användbart:

Systempriset, som är ett slags genomsnittspris för Norden, landade på 37,9 €/MWh för april. Detta är relativt högt för att vara april. De senaste tio åren har systempriset för april i snitt legat på 31,9 €/MWh. De senaste fem åren har systempriset för april i snitt landat på 27,3 €/MWh.

Vad betyder egentligen systempriset?

Men vad betyder det i praktiken vad systempriset ligger på? Det är ju ingen som får systempriset levererat i eluttaget. Svaret är att det endast fungerar som ett slags genomsnittspris för Norden och bara används för att göra prissäkringar på marknaden.

Låt oss titta lite närmare på dessa skillnader inom Norden:

Ort Snittpris april €/MWh Snittpris hittills i år €/MWh
Tromsø 26,77 32,13
Oslo 45,00 46,79
Luleå 26,44 34,70
Stockholm 33,12 42,57
Malmö 42,47 47,70
Köpenhamn 47,86 49,88
Helsingfors 36,76 45,65
Systempris 37,86 41,06

Med så stora skillnader mellan prisområdena är det uppenbart att systempriset inte längre fungerar lika bra att använda för prissäkringar, vare sig för konsumenterna eller producenterna av el. För att säkerställa en förutsägbarhet i elpriserna finns det nu ett större behov av att även säkra det lokala priset.

Varför har det blivit så?

Den explosionsartade utbyggnaden av vindkraft i norr skapar inte bara en obalans mellan förbrukning och produktion. Det uppstår även flaskhalsar i kraftnätet som inte har kapacitet att överföra all den nya kraften söderut. Därmed pressas priset nedåt i de nordliga delarna av Norden.

I söder ser bilden helt annorlunda ut: Med starkare förbindelser till Europa ser vi att höga elpriser i Tyskland och Nederländerna håller upp priserna i Danmark och i de södra delarna av Norge respektive Sverige. Därmed får en tydlig prisskillnad som för Norges del går vid Dovre. Det finns mycket som talar för att dessa prisskillnader kommer att hålla i sig en längre tid. Kanske ända tills Dovre faller?

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Entelios

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in