Vinster i välfärden debatterades på Conventum

Av på 7 april, 2017

I dag anordnade Almega en debatt runt vinster i välfärden och den utredning och de förslag som Ilmar Reepalu lagt fram.

Utredningen har fått skarp kritik från många håll bland annat Riksrevisionen.

Kritiken berör främst bristen på konsekvensanalys och de något annorlunda beräkningsmodeller för vinst som används.

Till dagens debatt kom Murad Artin från Vänsterpartiet, Sara Richert från Miljöpartiet, Anders Åhlin Moderaterna och Per-Åke Sörman Från Centerpartiet. Även Socialdemokraterna var inbjudna till debatten men hade ingen representant på plats.

Debatten var stundtals het och där det endast var Vänsterpartiet som försvarade utredningens förslag i sin helhet. De övriga partierna höll med om att en ökad styrning och kvalitetssäkring kunde behövas men ville inte sätta ett vinsttak.

Efter debatten fick jag en pratstund med Gustav Wiel-Berggren som representerar Almega.

Vad är Almega?
-Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, så vi företräder 11 000 tjänsteföretag med cirka 500 000 anställda.

Det här förslaget känns väldigt drastiskt.
– Det här är en väldigt ideologiskt driven utredning där man enligt oss inte tittar på hur man kan få välfärden bättre utan hur man kan få bort företagen ur välfärden.

– Utredningens egen forskare Joachim Landström från Uppsala Universitet hoppade faktiskt av utredningen och sa att ”detta är ett gift piller för alla välfärdsföretag.

Beräkningen av vinst i detta förslag skiljer sig från hur man normalt räknar vad är skillnaden?
– Normalt beräknar man vinst som en procent på omsättningen men i det här förslaget så räknar man på någonting som kallas operativt kapital vilket bygger på investeringar, lokaler och andra materiella tillgångar, vilket blir särskilt dåligt för tjänsteföretagen då man ofta har många medarbetare och inte så mycket maskiner och lokaler.

– Detta leder till att vart tredje företag i välfärdssektorn måste göra ett minusresultat för att inte göra det man kallar övervinster.

Så vad kan man se som konsekvens om förslaget går igenom?
– Efter våra beräkningar så kan åtta av tio välfärdsföretag vara tvungna att lägga ner.

– I Örebro län så finns nu cirka 7000 barn i privata skolor och förskolor, det görs cirka 300 000 läkarbesök på privata vårdcentraler samt att det är väldigt många äldre som har privata vårdgivare så det blir många människor som kommunen måste ta hand om, om förslaget går igenom.

Hur tycker ni att man skulle gå till väga istället?
– Det stora flertalet välfärdsföretag fungerar väldigt bra och vi tycker att om det finns avvikelser så är det dessa man borde fokusera på.

Så ni förespråkar en bättre kvalitetssäkring snarare än ett fokus på eventuell vinst?
– Ja det gör vi absolut och välkomnar ett sådant arbete och en sådan debatt.

Förslagen i Reepalus välfärdsutredning

  • Ett krav på tillstånd för bolag som tar emot offentliga medel ska införas.
  • Högsta tillåtna rörelseresultatet ska motsvara statslåneräntan plus sju procent av det operativa kapitalet.
  • Sanktionsavgifter ska kunna utdömas om max fem procent av omsättningen.
  • I allvarliga fall ska tillståndet kunna dras in.

Karl-Johan Sandberg, Politik | Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in