Vissa saker får man bara tugga i sig

Av på 5 april, 2021

Ungdomar finner det ofta svårt att göra sin röst hörd och att deras åsikt inte har någon betydelse. Medborgarskolan har initierat ett projekt som syftar till att öka ungdomars engagemang för demokrati och politik. Projektet kommer starta med demokratisamtal som sedan mynnar ut i en livesänd Talkshow, där frågor utifrån ungdomarnas önskemål kommer lyftas.

Demokratin fyller 100 år i år, men den får aldrig tas för given, utan måste vårdas och ges utrymme. I en demokrati ska alla ges möjlighet att tycka till, men det medför också en skyldighet och ansvar att göra just det. Medborgarskolan har erhållit projektstöd till ett demokratiprogram för ungdomar från #vimåsteprata, ett initiativ från Studieförbunden. Temat för projektet är ungdomsinflytande. Studier visar att ungdomar ofta finner det svårt att göra sin röst hörd och vet inte alltid i vilka forum de kan göra sig hörda. Ungas engagemang är av yttersta vikt, de behöver veta att det ”spelar roll” att engagera sig i frågor såsom demokrati, politik och jämställdhet.

Projektet vänder sig till ungdomar i åldern 16-19 år och startar med digitala samtal kring frågor som är viktiga för dem och hur de skulle kunna öka sitt inflytande i samhället såväl som påverka sin livssituation. Därefter, i samband med ”Veckan för mänskliga rättigheter” som arrangeras av Örebro kommun, följer en livesänd talkshow vars innehåll och inriktning skapats under de föregående samtalen i de olika grupperna. Till talkshowen kommer politiker och andra beslutsfattare att bjudas in och vi ser bl a panelsamtal och debatter som möjliga inslag.

Anna Örenius, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Värmland och Örebro län är initiativtagare till projektet säger:

  • Vi vill med projektet få ungdomar att förstå att deras åsikter och önskemål är lika viktiga som någon annans, liksom att visa dem på olika möjligheter att öka sitt inflytande i samhället. Vi tänker att vi provocerar lite i vår kommunikation genom att säga att ”Vissa saker får man bara tugga i sig”, och hoppas då att några tänker ”Så fasiken heller!” Men också att budskapet kan vara mångbottnat i att demokratin är en skyldighet som kan kräva uppoffring och ansvarstagande.

Just nu letar vi efter engagerade unga i åldern 16-19 år som vill diskutera och hitta verktyg att stärka sin röst i samhället. Som tack för sitt deltagande får de en biobiljett.

Demokratisamtalen är planerade att genomföras 11/5, 15/6 och 6/7, talkshowen kommer sändas den 22/10.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Medborgarskolan

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in