VTI:s simulatorer används för att skapa tjänst för utryckningsfordon 

Av på 27 september, 2018

Bättre framkomlighet och kortare utryckningstider för utryckningsfordon – det kan standardiserade trafikmeddelanden som sänds över 5G-nätet bidra till. Inom EU-projektet Nordic Way 2 håller en fungerande prototyp till en sådan tjänst på att utvecklas med hjälp av körsimulatorer från VTI.

– Tack vare att vi kan använda oss av våra körsimulatorer redan i design- och prototypfasen kan vi vara med och påverka systemets utformning, säger Anders Lindström, forskningschef på VTI och ansvarig för denna del av Nordic Way 2.

Projektet, som pågår till 2020, bygger på ett konkret samarbete kring digital infrastruktur mellan de fyra trafikverksmyndigheterna i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Ett av användarfallen i projektet handlar om utryckningsfordon.

Där ska ett standardiserat meddelande kallat ”Emergency Vehicle Approaching” (EVA) kunna varna andra för utryckningsfordon som närmar sig. Varningen ska nå både självkörande och andra fordon, och meddelandet innehåller också information om planerad färdväg. Därmed kan man specifikt nå de berörda fordonen med riktad och anpassad information.

VTI:s roll i projektet består bland annat i att använda körsimulatorer för att kravställa, utforma och demonstrera hur en sådan lösning kan te sig både från utryckningsfordonets och omgivande fordons och andra trafikanters perspektiv. En flyttbar simulator tas också fram för att kunna användas för demonstrationer och workshops. En första prototyp har redan testats av projektets deltagare.

– Vår förhoppning är att ett sådant varningssystem – om det är rätt utformat – förutom ökad framkomlighet och kortad utryckningstid också ska kunna leda till färre trafikolyckor. Samma teknik ska även kunna varna om läget för olycksplatser och räddningsinsatser under etablering respektive avveckling, säger Anders Lindström.

VTI ingår i Nordic Way 2 tillsammans med flera företag och organisationer, utöver svenska Trafikverket och deras norska, danska och finska motsvarigheter. Dit hör Carmenta som utvecklar ledningscentraler bland annat för SOS Alarm, Ericsson, Volvo AB, Volvo Cars, Zenuity, Swarco, SWECO, MSB med flera. Kopplingen till utryckningsförarna är också mycket viktig.

– VTI har genom åren byggt upp goda kontakter med de olika aktörer som dagligen bedriver utryckningskörning. Genom att arbeta tillsammans med dem kommer kunskapen att öka kring hur ett sådant här system bör utformas för att bli effektivt och säkert, säger Anders Lindström.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in