Webbapp hjälper till i brandbekämpningen

Av på 25 juli, 2018
Skogsstyrelsen har modifierat sin webbappkarta så att den kan vara ett stöd i bekämpningen av de skogsbränder som rasar på många håll i Sverige. Webbappen fungerar på både datorer och smarta telefoner.

Webbappen är tänkt att vara ett komplement till de kartor och den geografiska information som räddningstjänst och länsstyrelser använder. Appen erbjuder planeringsstöd för bekämpning av skogsbränder med kartor och en översikt av var det finns bränder just nu.

Kartan visar en mängd olika kartunderlag som kan vara till nytta vid brandbekämpning. Med hjälp av gps zoomar kartan in på den plats där användaren befinner sig.

– I webbappen kan man bland annat se flygfoto som ger en bra bild över landskapet och skogen, och en högupplöst terrängkarta. Det går också att se data om skogen – till exempel trädhöjd och virkesförråd – på den aktuella platsen och att mäta avstånd och yta, säger Anton Holmström, verksamhetsutvecklare på Skogsstyrelsen.

Webbappen riktar sig i första hand till organisationer och personer som bekämpar skogsbränder, men kan även användas av allmänheten.

Webbappen finns här: www.skogsstyrelsen.se/brandkarta

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in