Yrkeshögskolan har klarat pandemin bättre än väntat

Av på 22 december, 2021
Det finns fortsatt goda möjligheter till jobb efter en YH-examen. Nya siffror visar att 94 procent av de som examinerade från en utbildning inom Hälso- och sjukvård 2020 hade jobb året efter examen.
Arkivbild

Nya siffror visar att andelen i jobb efter YH-examen, trots coronakrisen, är fortsatt hög.

– Vi hade förväntat oss sämre resultat och är glada över att läget på arbetsmarknaden redan tycks ha vänt, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

Ett av de viktigaste måtten för yrkeshögskolan är andelen i jobb året efter examen. Under perioden 2017-2019 nåddes en ny högstanivå med 93 procent i jobb. Under pandemins första år sjönk andelen i jobb till 87 procent. Samma siffra i år, avseende examinerade 2020, är 89 procent. Förändringen är dock inte en statistiskt säkerställd ökning, men ger en signal om att nedgången har avstannat.

– Trots att ekonomin drabbats hårt av pandemin har det varit relativt lätt för de som examinerats från yrkeshögskolan att hitta jobb. Detta visar mer än något annat att yrkeshögskolan bistår arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, säger generaldirektör Thomas Persson.

De utbildningsområden som har högst andel i jobb året efter examen är Hälso- och sjukvård samt socialt arbete (94 procent), Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske (94 procent), Transporttjänster (92 procent). Lägst andel i jobb har utbildningsområdet Hotell, restaurang och turismdär 76 procent hade jobb året efter examen, före pandemin var samma siffra 91 procent. Inom utbildningsområdena Hälso- och sjukvård samt socialt arbeteoch Samhällsbyggnad och byggteknik ligger andelen i jobb på samma nivå som före pandemin.

I åtta län har andelen i jobb efter examen sjunkit under pandemin, men i en majoritet av länen finns ingen statistik säkerställd minskning sedan 2019.

– Pandemin har inte drabbat alla branscher och regioner på samma sätt. På sikt ser vi en ökad efterfrågan på kompetens även inom de områden som kortsiktigt uppvisar sämre resultat. Samtidigt är det viktigt att landets yrkeshögskolor ser, inspireras och följer trenderna på arbetsmarknaden. Nu är det viktigare än någonsin att satsa på digitalisering, automatisering och klimatomställning, säger Thomas Persson.

Siffrorna visar också att LIA (Lärande i arbete, yrkeshögskolans praktikform) fortsatt är en viktig väg till jobb. Före pandemin hade 56 procent av de examinerade jobb hos en arbetsgivare där de också gjort LIA. Enligt de nya siffrorna, avseende examinerade 2020, var motsvarande andel 52 procent. Inom utbildningsområdet Transporttjänster hade två av tre examinerade jobb hos en arbetsgivare där de haft minst en LIA-period.

– Det nära samarbetet med arbetslivet är och förblir nyckeln till yrkeshögskolans framgångar. Det är fullt förståeligt att många företag under pandemin haft svårt att ta emot LIA-studerande och tvingats prioritera annat än att engagera sig i yrkeshögskolan, men för att en utbildning ska bli framgångsrik krävs en stark förankring i arbetslivet. Därför är också ett ökat engagemang från arbetslivets sida en förutsättning för att yrkeshögskolans resultat ska blir ännu bättre, säger Thomas Persson.

Sverige
Örebronyheter

Källa Myndigheten för yrkeshögskolan

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in