Ytterligare 100 miljoner till elevhälsan

Av på 30 juni, 2022
Arkivbild

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan.

Elevhälsan omfattar skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

– Under pandemin har den psykiska ohälsan bland elever ökat markant och många elever har behov av stöd från bland annat elevhälsan. Det ställer än större krav på elevhälsan och på skolor att ge alla elever det stöd de behöver. Därför utökas medlen för elevhälsan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Staten betalar varje år ut statsbidrag till personalförstärkning inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser. Bidragen ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser för att personaltätheten ska förbättras. För 2022 har 280 miljoner kronor avsatts för ändamålet och Skolverket har i uppdrag att fördela medlen.

Det finns en mycket stor efterfrågan på statsbidragen från skolhuvudmän och regeringen beslutar därför om en ändring i Skolverkets regleringsbrev som innebär att det öppnas upp för att ytterligare 100 miljoner kronor kan betalas ut för personalförstärkning inom elevhälsan.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in