Ytterligare ekonomiskt stöd till länets kulturliv

Av på 7 juni, 2021

Under det senaste året har Region Örebro län delat ut olika typer av ekonomiskt stöd till de kulturella verksamheter som drabbats hårt av pandemin. Men behovet är fortsatt stort och vid kukturnämndens senaste sammanträde fördelades ytterligare cirka 7,7 miljoner kronor.

Med anledning av pandemin förstärker nu Kulturrådet stödet till det regionala kulturlivet. Av de 178 miljoner kronor som delas ut till landets regioner får Region Örebro län cirka 7,7 miljoner kronor att fördela.

”Hittills i år har vi delat ut nästan 45 miljoner kronor inom ramen för det vi kallar kultursamverkansmodellen, och tack vare den här förstärkningen från Kulturrådet kan vi ge ännu ett stöd till de lokala aktörer som bidrar till den kulturella infrastrukturen i länet”, säger Torbjörn Ahlin (C) – ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd – i ett pressmeddelande.

Enligt det beslut som kulturnämnden fattat kommer stödet på 7.679.000 kronor att fördelas i enlighet med detta:

 • Länsmusiken Örebro län: 1 613 879 kronor
 • Örebro läns teater: 1 613 879 kronor
 • Örebro läns museum: 778 742 kronor
 • Stadra teater (Nora): 570 000 kronor
 • The Non-Existens Center (Ljusnarsberg): 302 500 kronor
 • Opera på Skäret (Ljusnarsberg): 2 800 000 kronor

”Min förhoppning är att vi med hjälp av det här extra stödet kan underlätta tillvaron och möjliggöra nödvändiga omställningar för några av de kulturaktörer som kämpar med vardagen så att de, när pandemin är över, är redo att återigen erbjuda en kulturell verksamhet av hög kvalitet i hela länet”, säger Torbjörn Ahlin.

Frövifors Pappersbruksmuseum är den enda kulturaktören i Lindesbergs kommun som får regionala verksamhetsmedel med motiveringen att de är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Museet får dock ingen del av den senaste fördelningen av statliga kulturstödet.

”Kultur – en mänsklig rättighet i hela länet”

Region Örebro läns kulturnämnd ska verka enligt den regionala utvecklingsstrategin som har de strategiska inriktningarna: ”Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus” samt ”Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.” I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts därför tre viktiga områden:

 • Länets kulturella infrastruktur:
  Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin.
 • Kultur som mänsklig rättighet:
  Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.
 • Kultur i samspel med andra samhällsområden:
  Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

Ekonomi | Lokalt/Länet

Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in