Ytterligare en halv miljon flickor riskerar barnäktenskap under 2020 på grund av pandemin

Av på 4 oktober, 2020
Sunita*, giftes bort när hon var 12 år. Här har hon ritat hur hennes liv ser ut nu.

Pandemin har påverkat flickor i stor utsträckning. En ny rapport från Rädda Barnen visar att upp till en miljon flickor riskerar att bli gravida 2020, samtidigt som mödradödlighet är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år.

Ytterligare en halv miljon flickor riskerar att utsättas för barnäktenskap, vilket kan leda till fler tonårsgraviditeter och avhopp från skolan. 

Flickor är de som lever i störst utsatthet i konflikter, naturkatastrofer och pandemier. Kombinationen av matosäkerhet, sexuell utsatthet och ekonomisk oro ökar risken för att föräldrar känner att deras enda alternativ är att gifta bort sin dotter till en man som vanligtvis är mycket äldre än flickan. Förutom att det kränker flickans rättigheter så ökar barnäktenskap risken för depression, våld i hemmet och mödradödlighet – vilket är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15 och 19 år.

Sunita* är 16 år och lever i delstaten Bihar i Indien. När hon var 12 år tvingades hon hoppa av skolan och bli bortgift. Nu är hon en förespråkare mot barnäktenskap i sin by och försöker öka medvetenheten om flickors rättigheter.

Sunita*, giftes bort när hon var 12 år. Här har hon ritat hur hennes liv ser ut nu.

– Jag fick höra att vi skulle få besök av släktingar. Det var då jag upptäckte att mitt äktenskap hade planerats. Jag mådde riktigt hemskt eftersom jag fortfarande var väldigt ung och gick i skolan med mina kompisar. Alla mina drömmar krossades i det ögonblicket, säger Sunita*, 16 år.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat om att ojämlikheten ökat under pandemin. Nya analyser visar att flickor i södra Asien har drabbat särskilt hårt. I regionen riskerar ytterligare 191 000 flickor barnäktenskap. Samtidigt ser vi att flickor i östra och södra Afrika löper en stor risk för tonårsgraviditet, med en uppskattning på 282 000 fler graviditeter.

– Pandemin innebär att fler familjer lever i fattigdom – vilket innebär att fler flickor tvingas arbeta, gå hungriga, ta hand om sjuka familjemedlemmar och hoppa av skolan. Redan innan pandemin var flickors förutsättningar sämre än pojkars och nu har klyftan ökat ytterligare, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I dagarna möts beslutsfattare i New York för FN:s generalförsamling. Rädda Barnen uppmanar dessa att bland annat ta beslut som skyddar flickors rättigheter, motarbetar barnäktenskap och hjälper flickor som blivit bortgifta samt låta flickor komma till tals i beslut som rör responser kopplade till pandemin.

Rädda Barnen driver olika program och påverkansinsatser för att stärka flickors rättigheter till bland annat utbildning och hälsa samt för att uppmärksamma om den ökade risken för våld mot flickor.

Världen
Örebronyheter

Källa Rädda Barnen
* Sunita heter egentligen någonting annat.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in