Ytterligare humanitärt stöd till drabbade i Ukraina

By on 27 februari, 2022
Arkivbild

Våldsamheterna under den ryska invasionen har lett till att hundratusentals människor redan lämnat sina hem och de humanitära behoven väntas öka kraftigt. Sida följer situationen noga och ger ytterligare stöd på 30 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond i Ukraina. Pengarna går till snabba insatser för att ge skydd och hjälpa krisdrabbade människor. Det humanitära stödet från Sverige till krisen i Ukraina uppgår nu till 65 miljoner.

– Vi är mycket oroade över den utveckling vi ser och hur människors liv omkullkastas. Det humanitära stöd vi nu bidrar med går till att ge krisdrabbade människor tillgång till bland annat mat, sjukvård, rent vatten och skydd, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

­­– Utöver den svåra situationen för så många människor, utsätts också humanitär personal på plats för stora risker vilket försvårar deras viktiga arbete. Det är av yttersta vikt att alla parter i konflikten agerar i linje med internationell humanitär rätt, att alltså begränsa det lidande för både civila och stridande som väpnad konflikt innebär, inklusive att säkerställa att inte civila eller civil infrastruktur skadas.

Redan innan den ryska invasionen var den humanitära situationen i Donbass-regionen i östra Ukraina svår. Enligt FN:s bedömning i slutet av 2021 skulle 2,9 miljoner människor vara i behov av humanitärt stöd under 2022, men med de senaste dagarnas våldsamheter väntas nu antalet behövande öka kraftigt.

Sida har sedan tidigare planerat för ett stöd på 15 miljoner till ICRC, Internationella rödakorskommittén, för 2022. Det innebär att Sidas totala humanitära stöd till Ukraina nu i år uppgår till 45 miljoner. Utöver Sidas stöd har regeringen nyligen beslutat om att bistå med 20 miljoner till ICRC specifikt till Ukraina, vilket innebär att det samlade humanitära stödet från Sverige till krisen i Ukraina nu uppgår till 65 miljoner. Sida är dessutom i dialog med Svenska Röda Korset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, angående eventuellt behov av att finansiera humanitär personal samt logistik- och kommunikationsutrustning.

– Vi är beredda att ge ytterligare stöd till den svåra situationen, och för samtal med flera organisationer angående detta, säger Jakob Wernerman. Vi följer utvecklingen mycket nära och det blir särskilt aktuellt att bedöma de appeller som kommer att publiceras av bland annat FN i närtid.

Världen | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Sida 

You must be logged in to post a comment Login