Ytterligare satsningar på precisionsdiagnostik och datadelning

By on 17 juni, 2024
Arkivbild

Regeringen har beviljat ytterligare 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden, GMS. Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i satsningen med att utveckla arbetet med precisionsdiagnostik och datadelning.

Bianca Stenmark, är samordnare för genomiskt medicincentrum Örebro, GMC Örebro, och koordinerar det regionala arbetet.

– Vår region kommer att aktivt bidra till att öka möjligheterna för nationell och internationell datadelning av genomikdata, det vill säga information om patienters gener som används för att förstå och förbättra diagnoser. Vi kommer vara delaktiga i utvecklingen av enhetliga IT-infrastrukturer och skapandet av gemensamma verktyg samt utveckla nationella och internationella riktlinjer för datadelning och säkerställa etisk hantering av data. Dessutom får vi möjlighet att fortsätta utveckla förbättrade genetiska paneler, vilket gör att patienter med svåra cancerdiagnoser kan få mer specifika behandlingar och möjlighet att delta i kliniska prövningar, berättar Bianca Stenmark.

Mer individanpassade behandlingar

Genom avancerade genetiska analyser kan invånarna i regionen få mer exakta diagnoser och individanpassade behandlingar, vilket förbättrar behandlingsresultaten och minskar risken för biverkningar.

– Detta arbete innebär sammantaget en höjd vårdkvalitet och en snabbare implementering av ny medicinsk teknik som direkt gagnar invånarna genom bättre hälsa och välbefinnande, säger Bianca Stenmark.

Fortsatt utveckling inom precisionsmedicin

Det fortsatta stödet från regeringen är avgörande för att säkerställa att arbetet inom GMS kan fortsätta och utvecklas. Regeringens stöd möjliggör fortsatt innovation och utveckling av avancerade diagnostiska metoder och behandlingsformer inom precisionsmedicin.

– Det ger också de resurser som behövs för att upprätthålla och expandera forskningssamarbeten, som de mellan GMS och andra nationella initiativ som Clinical Genomics inom forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Detta stöd är viktigt för att uppnå och implementera de framsteg som redan gjorts inom exempelvis cancerbehandling, avslutar hon.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login