Alla inlägg taggade "Handelns Forskningsinstitut"

  • Ny forskningsrapport visar att personalliggare bör avskaffas

    Handelns Forskningsinstitut har i en ny forskningsrapport utvärderat om kravet på personalliggare är ett ändamålsenligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Resultaten visar att detta inte är fallet. Kravet på personalliggare har i bästa...

    • Skrivet oktober 9, 2019
    • 0