​Undervisning på distans fungerar bra – men studentfirandet blir annorlunda

By on 23 april, 2020
Arkivbild

Lindeskolan – gymnasieskolan i Lindesberg – har snabbt och effektivt kunnat ställa om till digital distansundervisning för eleverna. Men det kommer att bli ett annorlunda examensfirande för årets studenter utan karneval och den traditionsenliga marschen med studenter, lärare och skolledning till hotellet.

Efter en månads distansundervisning ser Lindeskolan att resultaten är bättre än vad någon hade kunnat föreställa sig. Lärare rapporterar om en ökad närvaro, förbättrade studieinsatser och ett stort engagemang från elevernas sida. Det gäller även elever som har behov av extra stöd i skolan.

”Både elever och lärare har visat prov på ett imponerande engagemang och ansvarstagande. Men längtan att få komma tillbaka till skolan och få träffa sina kamrater är dock stor i elevgruppen”, säger Per Wernborg – en av rektorerna på Lindeskolan – i ett pressmeddelande.

Inga förändringar i schemat

Omställningen till digital undervisning kunde ske snabbt på Lindeskolan då det redan fanns tillgång till moderna digitala plattformar. Alla elever på de nationella gymnasieprogrammen har dessutom sedan tidigare haft tillgång till egna bärbara datorer från skolan.

Allt pekar på att det inte kommer att bli några tidsmässiga förskjutningar i undervisningen i vår på Lindeskolan. Omställningen till digital undervisning har inte inneburit några förändringar i elevernas scheman. Samtliga lektioner följer ordinarie schema och närvaron följs upp vid varje lektionstillfälle. På skolan har stödresurser som Öppna Skolan, mattestugor, biblioteket och elevhälsan funnits tillgängliga. Men även där har kontakterna i möjligaste mån skett digitalt. Från och med 27 april erbjuds gymnasieelever i Lindesbergs kommun även skollunch och eleverna som vill ha det anmäler även det digitalt.

Studentfirande utan karneval och studentmarch

I dagsläget ligger fokus på att lösa frågan så att eleverna som tar studenten blir klara med sina kurser i vår. Planen för hur detta ska gå till arbetas med och vissa delar har redan kommit igång.

”Det handlar i första hand om att mindre elevgrupper eller enskilda elever får möjlighet att komma till skolan för att till exempel genomföra examensuppgifter, skriva prov och slutföra gymnasiearbeten”, berättar Per Wernborg.

En annan fråga som diskuteras intensivt är hur studentfirandet ska genomföras på Lindeskolan.

”Skolledningen kommer tillsammans med personal, elever, fackliga företrädare arbeta med frågan under nästa vecka. Det finns idéer och förslag, men det gäller att utvärdera och tänka klokt under rådande omständigheter”, berättar Per Wernborg.

Lindeskolan följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer och det pågår en dialog med andra gymnasieskolor i länet. Det som är beslutat i nuläget är att det inte går att genomföra någon karneval och att den traditionsenliga marschen med studenter, lärare och skolledning till Stadshotellet måste ställas in.

”Det bör dock understrykas att det finns en stark vilja på alla nivåer att för att försöka hitta en lösning så att studenterna får ett fint avslut”, säger Per Wernborg.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login