​Lindesbergs Hembygdsförenings program våren 2021

By on 6 januari, 2021

Med reservation för eventuella ändringar har Lindesbergs Hembygdsförening ett program för evenemang våren 2021 med föreläsningar, stadsvandringar och cykeltur. Föreningen planerar även för sommarsöndagar i Munkhyttans skola – och att åter kunna öppna för visningar av modellstaden Lindesberg.

Lördag 8 maj guidar Cicki Ericsson runt till försvunna trädgårdar och parker i Lindesberg.

De första programpunkterna för våren 2021 är redan ändrade på grund av pandemi-restriktionerna:

  • Söndag 24 januari: Årsmöte med underhållning i Kristinakyrkan kl 16:00 framflyttat till söndag 25 april.
  • Lördag-söndag 6-7 februari: Vinterspår med ”fönsterskyltning” i Blombergska gården. Årets Vinterspår är inställt.

Kommande program som Lindesbergs Hembygdsförening hoppas kunna genomföra våren 2021:

  • Onsdag 17 mars: Föreläsning av Johnny Olsson: Kronobruket i Guldsmedshyttan. Lindesbergs stadsbibliotek kl 19:00. Inträde 40 kronor.
  • Lördag 17 april: Stadsvandring med hjälp av appen Historiska Lindesberg. Avgift 40 kronor.
  • Torsdag 6 maj: Föreläsning av Torbjörn Nilsson: Demokratiåret 2021. Föreläsning i Nora i samarbete med Hembygdsföreningen Noraskog. Temautställning om lokala rösträttskämpar i Blombergska gården, Lindesberg.
  • Lördag 8 maj: Stadsvandring med Cicki Eriksson: På jakt efter försvunna trädgårdar och parker. Förköp av biljetter 40 kronor på Lindesbergs stadsbibliotek.
  • Lördag 12 juni: Cykeltur i Lindesberg med omgivningar och matsäckspaus: Stenar och Statyer, Fult och Fint, Gammalt och Nytt. Föranmälan till Gunilla Åkerlind 073 078 68 57. Avgift 40 kronor.
  • Sommaren 2021: Sommarsöndagar i Munkhyttans skolan kl 13-16 följande söndagar: 20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli och 1 augusti.

Evenemangen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Lindesbergs kommun.

Lindesbergs Hembygdsförening summerar 2020
”Lindesbergs Hembygdsförening kan härmed lägga ännu ett år till handlingarna – ett år som på grund av corona-pandemin varit väldigt olika alla tidigare år”, skriver föreningen i sin årsberättelse för 2020.

Under delar av året har föreningslokalen i Blombergska gården varit stängd för besökare och sommarsöndagarna vid Munkhyttans skola genomfördes utan särskilt program. Flera aktiviteter ställdes in eller hölls utomhus. Mycket av föreningens verksamhet har ändå kunnat fortgå som tidigare. Arbetet med miniatyrutställningen fortsätter liksom utgivningen av historiska skrifter. Under året utkom en skrift om Bergbolagen och en om Lindesbergs försvunna trädgårdar och parker. Under året lanserade föreningen appen Historiska Lindesberg – en digital stadsvandring med information om händelser och personer från stadens historia.

Lindesbergs Hembygdsförening har 338 medlemmar och föreningens ekonomi har trots alla svårigheter varit stark under 2020 – bland annat genom bidrag från Bergslagens Sparbank/Sparbanksstiftelsen Bergslagen och Örebro läns Hembygdsförbund liksom god försäljning av föreningens skrifter och böcker.

Lindesbergs Hembygdsförening har till syfte att öka kunskapen om Lindesbergs-bygden och dess traditioner. I vår lokal i Blombergska gården (Kungsgatan 48) bygger vi en modell av Lindesberg som staden såg ut på 1920-talet. Föreningen driver också sedan flera år tillbaka ett skolmuseum i Munkhyttan.

Modellbygget av Lindesberg på 1920-talet har pågått sedan 2012. Allt sedan dess träffas några av föreningens mest aktiva medlemmar varannan vecka för att diskutera gamla stadsmiljöer och för att bygga vidare på modellen. Idag består miniatyrstaden Lindesberg av drygt 500 hus och trädgårdar från Sundbron och norrut. För närvarande pågår arbetet med att återskapa all bebyggelse fram till Prästbron.

Medlemsavgift 2021: 150 kronor för enskild medlem, 200 kronor för familj. Betalas till bankgiro 398-6445 eller till Swish 123 671 83 65. Glöm inte att ange namn och adress.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login