Ingen skolbio för Lindesbergs elever

By on 22 juni, 2022
Bild: LindeKultur

Ingen skolbio för Lindesbergs elever – men möjligheten finns, enligt Svenska Filminstitutets senaste skolbiorapport är Lindesberg en av de kommuner som inte erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet.

Men möjligheten finns: Lindesbergs Bio är gärna behjälpliga – och det finns stöd att söka från Filminstitutet.

Filminstitutets skolbiorapport 2021 är en sammanställning av kommunernas svar i Filminstitutets skolbioenkät 2021. Syftet med rapporten är att årligen kartlägga hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet.

Andelen kommuner som anordnade skolbio var högre än för år 2020 och de allra flesta kommuner svarade att de sannolikt kommer bedriva skolbio som vanligt igen i framtiden. Intresset för skolbio är stort och många kommuner ser skolbioverksamheten som en central del av den kommunala kulturverksamheten.

”Det är en utmaning för kommuner att se till att alla elever ges likvärdig möjlighet att gå på skolbio. Skolbio anordnas framför allt i tätbefolkade kommuner med höga snittinkomster och det är i få kommuner som skolbioerbjudandet täcker samtliga skolor och elever. I de kommuner som inte alls har någon skolbio, beror det framför allt på resurs- och personalbrist”, enligt skolbiorapporten.

Möjligheten finns till skolbio i Lindesberg

Lindesberg är en av de kommuner som inte erbjuder skolbio till elever i grundskolan och på gymnasiet, enligt skolbiorapporten – men möjligheterna finns:

”Vi är gärna behjälpliga och ser väldigt positivt på att få igång detta igen”, förklarar Sharon Almström – verksamhetschef på Lindesbergs Bio som drivs av kommunala bolaget Besök Linde AB.

Senast skolbio erbjöds i Lindesberg var 2013, enligt kommunens kultur- och fritidsenhet. Att det inte visats någon skolbio sedan dess beror på att det inte funnits medel avsatta för den verksamheten samt att transport av elever utgör stora kostnader/hinder.

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Ett mål för Svenska Filminstitutet är att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet.  Därför fördelar Svenska Filminstitutet stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Skolbio – så funkar det

Skolbio – som bedrivits i Sverige sedan slutet av 1910-talet – innebär att barn och unga ser film på sin lokala biograf under skoltid. 

Fem argument för skolbio

  1. Film bidrar till vår förståelse av oss själva och andra;
  2. Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag;
  3. Med filmpedagogik blir film till ett effektivt läromedel som både levandegör kunskap och utvecklar förmågan att tänka kritiskt;
  4. Skolbio ger en gemensam upplevelse med möjlighet till samtal i vitt skilda ämnen;
  5. Skolbio gör barn och unga delaktiga i kulturlivet på den lokala biografen och låter dem ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login