8 av 10 i Örebro län skottar inte sina tak

By on 13 mars, 2023
Bild: Andreasson Public Relations

8 av 10 i Örebro län skottar inte sina tak, trots risk för takskador, senaste dygnet har stora mängder snö fallit över södra Sverige. Skottas inte snön bort från taken riskerar det att leda till omfattande skador med kostsamma renoveringar som följd.

Trots det har nästan 8 av 10 husägare i Örebro län aldrig skottat sina tak.

Efter senaste dygnets kraftiga snöfall ligger nu snön både tjock och vit på taken. Lokalt har uppemot 50 centimeter snö fallit. En kubikmeter vindpackad nysnö väger 200 kg och skottas den inte bort från taken riskerar taket att skadas.

Trots risken för takskador uppger hela 79 procent av husägarna i Örebro län att de inte skottar sina tak, högsta andelen i Sverige. Det visar en ny undersökning från takrenoveringsföretaget Vesivek. 

– Det är oroande siffror. Snöns vikt kan orsaka belastningsskador på taken, men den kan också orsaka frysskador och vattenläckage. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på snömängden på taket och vilken vikt ditt tak klarar, säger Jani Jylhä, vd på takrenoveringsföretaget Vesivek.

Det finns regler för hur mycket belastning ett tak ska klara, vilket regleras av Boverket. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att detta efterföljs och om en fastighet tar skada vid för tunga snömassor gäller inte försäkringen. Samtidigt är det viktigt att vara försiktig när man skottar snö på taket, fel teknik kan nämligen skada taket.

– Man ska använda en plastskyffel och spara ungefär en decimeter snö så man inte riskerar att skada taket. Det bästa är att använda sig av den så kallade osthyvelprincipen. Den innebär att man skottar snön uppifrån och ner i lager i stället för att ta bort stora sjok åt gången, vilket kan skapa en snedbelastning, säger Jani.

Viktigt med säkerhet

Att skotta snö på taket är inte ofarligt. Varje år skadas över 1000 människor vid takskottning i Sverige, främst genom att de faller ner från stege eller tak.

– Många slarvar med taksäkerheten och förstår inte hur halt det kan vara på snön, särskilt när det töar. Man bör använda en säkerhetslina och gärna vara två personer som hjälps åt, säger Jani.

Vad gäller vid snöskottning på tak – viktigaste tipsen

  • Använd osthyvelsprincipen när du skottar
  • Lämna en decimeter snö för att skydda taket
  • Montera snörasskydd
  • Tänk på säkerheten – använd alltid fallskydd om du arbetar på tak 
  • Kontakta en expert om du är osäker

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Andreasson Public Relations

You must be logged in to post a comment Login