Allas röster räknas – Medborgarskolans nationella demokrativecka med lokala inslag i Örebro

By on 5 maj, 2022
Bild: Medborgarskolan

Medborgarskolan arrangerar en nationell demokrativecka ”Allas röster räknas” för att uppmuntra till samtal om demokrati och hur demokratin kan försvaras. I Örebro anordnas soppluncher med samtal för demokrati den 9-15 maj tillsammans med digitala föreläsningar från hela landet.

Anders Nilsson, Annika Grälls, Pell-Uno Larsson och Ida Thorell är lokala gäster på soppluncherna.

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Detta hade aldrig varit möjligt om det inte funnits modiga människor som genom historien stått upp och kämpat för ett samhälle där allas röster räknas. Därför vill vi lyfta och lyssna på just det – människors röster.

I samband med Europadagen den 9 maj startar vår demokrativecka – en vecka fylld med kostnadsfria digitala föreläsningar om demokrati. Den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen, då Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman föreslog en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut idag med nytt krig i Europa. Med det spås demokratin av många vara under hot.
Under demokrativeckan uppmuntrar vi till samtal om demokrati och hur demokratin kan försvaras.

Programmet i Örebro med soppluncher kl. 12.15 – 13.00 under den 10-13 maj:

  • 10 maj – Det demokratiska samtalet i en digital tid med Anders Nilsson.
    .
  • 11 maj – Sportslig demokrati med Annika Grälls.
    .
  • 12 maj – HBTQI-seniorers historia, nutid och framtid med Pell-Uno Larsson.
    .
  • 13 maj – Ung företagsamhet i Örebro – en förening, många unga röster med Ida Thorell.

Örebro
Örebronyheter

Källa Medborgarskolan
Programmet i Örebro med soppluncher kl. 12.15 – 13.00 under den 10-13 maj:
10 maj – Det demokratiska samtalet i en digital tid med Anders Nilsson – medborgarskolan.se/arrangemang-sok/sopplunch-det-demokratiska-samtalet-i-en-digital-tid-1325694/
.
11 maj – Sportslig demokrati med Annika Grälls – medborgarskolan.se/arrangemang-sok/sopplunch-sportslig-demokrati-1325704/
.
12 maj – HBTQI-seniorers historia, nutid och framtid med Pell-Uno Larsson – medborgarskolan.se/arrangemang-sok/sopplunch-hbtqi-seniorers-historia-nutid-och-framtid-1325706/
.
13 maj – Ung företagsamhet i Örebro – en förening, många unga röster med Ida Thorell – medborgarskolan.se/arrangemang-sok/sopplunch-ung-foretagsamhet-orebro-en-forening-manga-unga-roster-1325707/
.
Demokrativeckan pågår 9-15 maj och här finns information samt fullständigt program om alla föreläsningar:
.
Demokrativecka på Medborgarskolan | Medborgarskolan – medborgarskolan.se/kampanjer-och-koncept/demokrativecka-pa-medborgarskolan/
.
Allas röster räknas | Medborgarskolan – medborgarskolan.se/kampanjer-arkiv/allas-roster-raknas/#form

You must be logged in to post a comment Login