Alnängsgatan avstängd från 13 mars

By on 8 mars, 2017

Måndag morgon den 13 mars stängs Alnängsgatan, mellan Olaigatan och Fredsgatan, för ombyggnation, endast ambulans och gående kommer att kunna passera arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator.

Efter vinteruppehållet återupptar vi nu arbetet med att omvandla Trädgårdsgatan-Alnängsgatan till en grönskande stadsgata. Ombyggnaden kommer att pågå till och med oktober 2017 och genomfartstrafiken på gatan kommer under den tiden att ledas om. Först ut är vatten- och avloppsarbeten på Alnängsgatan, mellan Olaigatan och Fredsgatan.

Avstängning och omledning
På måndag morgon den 13 mars stängs Alnängsgatan, mellan Olaigatan och Fredsgatan, för ombyggnation. Trafiken stängs av kl. 6 på morgonen, endast ambulans och gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Övrig trafik hänvisas till andra gator.

Var ska jag köra istället?
Genomfartstrafiken hänvisas till Östra Bangatan eller via Skebäcksbron för att t ex ta sig till och från norrcity och Universitetssjukhuset.

Kan jag parkera på Stortorget?
Stortorget är åtkomligt söderifrån via Rudbecksgatan-Trädgårdsgatan och från Engelbrektsgatan. Trädgårdsgatan och Alnängsgatan kommer att vara återvändsgator.

Hur kommer jag till sjukhuset?
Söderifrån (t.ex. från Kumla eller Marieberg): Välj Södra infartsleden-Östra Bangatan-Södra Grev Rosengatan

Söder-/österifrån (t.ex. från Universitetet eller Odensbacken): Välj Universitetsallén-Skebäcksbron-CV-gatan

Hur kommer jag till min fastighet?
Som boende eller verksamhetsutövare längs Trädgårdsgatan-Alnängsgatan kommer du att kunna nå din fastighet från Trädgårdsgatan eller Alnängsgatan som vanligt men endast från norr eller söder.

Som boende eller verksamhetsutövare längs Engelbrektsgatan bör du välja Rudbecksgatan-Kasten Ottergatan-Engelbrektsgatan eller Östra Bangatan-Södra Strandgatan-Engelbrektsgatan.

Hur kommer jag fram med min leverans?
Stortorget och Kv Hållstugan är tillgängligt för leveranser söderifrån och via Engelbrektsgatan. Engelbrektsgatan är tillgänglig väster- respektive österifrån via Rudbecksgatan-Kasten Ottergatan-Engelbrektsgatan eller Östra Bangatan-Södra Strandgatan-Engelbrektsgatan.

Det är inte tillåtet att använda ambulansfilen för leveranser eller transporter.

Hur ska ambulansen ta sig fram?
Ambulansen och räddningstjänsten kommer att kunna passera genom arbetsområdet söderut.

Vad händer med bussen som vanligtvis trafikerar sträckan?
Bussen kommer att fortsätta trafikera Engelbrektsgatan öster om Trädgårdsgatan. Mellan Hamnplan och hållplatsen vid Slottet kommer den tillfälligt ledas genom arbetsområdet och via Engelbrektsgatan förbi Länsmuseet.

Varför är parkeringen avstängd på Engelbrektsgatan?
På grund av omledning av busstrafiken under byggnationen är parkeringen borttagen för att säkerställa framkomligheten för bussarna.

Nästa sträcka påbörjas 27 mars
Den 27 mars påbörjas nästa etapp. Då återupptas arbetet på Trädgårdsgatan, nu sträckan mellan Engelbrektsgatan och Olaigatan. Planen är att sträckan Engelbrektsgatan-Olaigatan ska vara ombyggd och klar innan midsommar. Därefter fortsätter vi med Trädgårdsgatan söder om Stortorget. Efter semestrarna byggs sedan Alnängsgatan färdigt efter att gatan har hunnit ”sätta sig” efter VA-arbetena.

Läs mer om ombyggnationen av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan på www.orebro.se/tradgardsgatan

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login