Antalet sökande kan rädda Estetiska programmet på Lindeskolan i Lindesberg

By on 21 februari, 2024
Bild: LindeKultur

Femton förstahandssökande varav nio behöriga, totalt 33 sökande oavsett valrang (alltså även andra- och tredjehandsval) varav 21 behöriga.

Chansen är stor att Estetiska programmet på Lindeskolan ska klara den politiska majoritetens gräns för att inte lägga ner programmet, enligt den första sammanställningen från Gymnasieantagningen i Örebro län.

”Om antalet sökande till årskurs 1 i första sökomgången med 15 februari som sista ansökningsdag inte är minst 15 behöriga elever ska Estetiska programmet på Lindeskolan i Lindesberg avvecklas från och med läsåret 2024/2025”, enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden.

Enligt den första sammanställningen är nuläget detta:

Estetiska programmet med inriktning Estetik och media: Två som sökt det i första hand varav en är obehörig. Totalt finns det 11 sökande (oavsett valrang) varav fyra är obehöriga.

Estetiska programmet med inriktning Musik: 13 som sökt det i första hand varav fem som är obehöriga. Totalt finns det 22 sökande (oavsett valrang) varav åtta är obehöriga.

Mycket kan dock hända med ansökningarna, och siffrorna kan komma att ändras längre fram, enligt Robert Gustafsson på Gymnasieantagningen i Örebro län:

– Gymnasieantagningen håller fortfarande på att registrera ansökningar som inkommer till Örebro län. Man har bland annat inte fått in alla ansökningar från de övriga antagningskanslierna i Sverige, exempelvis elever som söker till Idrottscollege på Lindeskolan och då valt Estetiska programmet.

– Dessutom kan elever som är obehöriga i nuläget bli behöriga till den slutliga antagningen.Och elever som valt programmet i andra- eller tredjehand, men inte kommer in på sina förstahands-val kan då bli antagna till Lindeskolan.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login