Återvinningsstation flyttas i Hallsberg

By on 9 januari, 2018

Återvinningsstationen mitt emot kyrkan på Nytorgsgatan i Hallsberg flyttas den 16 januari på grund av att en ny förskola ska byggas på platsen, tillsammans med Hallsbergs kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats, stationen kommer att flyttas till Transtensgatan.

Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera bra, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Den nya stationen ligger visserligen på andra sidan järnvägen, men vi undersöker möjligheten att kunna etablera ytterligare en station i området.

Närmaste återvinningstationer till stationen mitt emot kyrkan är Nytorgsgatan 1 samt återvinningscentralen på Lertagsgatan.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login