Bästa resultatet någonsin för Nora kommuns företagsklimat

By on 26 april, 2024
Bild: Nora kommun

Nora kommun har uppnått sitt bästa resultat i någonsin i Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning Insikt, som mäter hur företagen upplever kommunens kommuners service och effektivitet (NKI – nöjd kund index) vad gäller myndighetsutövning.

I år har kommunen klättrat från plats 137 till plats 34, en historisk siffra!

Christina Landoff, en nyckelperson i kommunens utvecklingsarbete, kommenterar detta betydande framsteg:

– För drygt två år sedan omstartade vi vårt arbete gentemot näringslivet. Med en ny strategi, ny duktig personal på plats och nya samarbetsarenor mellan kommun och näringsliv börjar vi redan nu kunna se positiva resultat av arbetet. Det känns otroligt bra!

Resultatet av årets undersökning visar en tydlig ökning i totalnöjdhet, jämfört med tidigare år. Mellan 2012 och 2023 har NKI-värdet varierat, men årets resultat är det absolut högsta. Bygglov har ökat från 70 till 76, och livsmedel har stigit från 79 till 81.

Det totala NKI-värdet för 2023 ligger på 80 på en 100-gradig skala, vilket indikerar en mycket hög servicenivå. I jämförelse med andra kommunala myndigheter är detta en anmärkningsvärd prestation.

Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare i Nora kommun, uttrycker stolthet över resultaten:

– Vi är stolta över årets resultat. Det speglar vårt engagemang för att förbättra företagsklimatet i Nora kommun, och vi ska såklart inte tappa fart. Vi ser att vi ska fortsätta förbättra möjligheten till digitala tjänster och bli bättre på information på webbplats och kopplat till ärendet.

Nora kommun fortsätter att fokusera på näringslivsfrågorna, den nya näringslivsstrategin togs fram under 2023 och tillsammans med dess handlingsplan är de viktiga komponenter i arbetet. Kommunen satsar på en serviceutbildning och arbetar vidare i sitt etablerade näringslivsråd, en bygglovshandläggare finns också tillgänglig på plats i Nora en gång i månaden för att svara på frågor från invånare och företag.

I slutändan reflekterar årets resultat det hårda arbete som Nora kommun har gjort för att förbättra servicen och företagsklimatet. Christina Landoff summerar det väl:

– Årets mätning är ett betyg på att vi är på rätt väg. De satsningar vi gör börjar märkas även hos våra företagare vilket känns väldigt bra. Det viktiga nu är att fortsätta på den fina bana som påbörjats.

Nora
Örebronyheter

Källa: Nora kommun

You must be logged in to post a comment Login