”Där barn kunnat lyfts upp” av Leia

By on 30 maj, 2023
Foto: Pixabay

Där barn kunnat lyfts upp
Där ögon såg
Barns öppna armar
Tänk
Att lyftas upp
Just där
Just då
Av lena händer
De små
Deras själar levde
I en dröm
I en önskan
Att
Med sina öppna armar
Lyftas upp av lena händer
Där liv, lever
Dessa små
Dessa blommor
Ingen vattnade
Där i livets gång
Själslig torka
Dessa små
Deras mystik
Det vuxna sveket
Såg ingen
Förstod ingen
Blundade vuxna ögon
I trasiga hjärtans liv
Det inre mörkret
Styrde dess marskalk
Om öppna armar lyfts
Av lena händer
Hade det varit annorlunda
I trädens sång
Det svårförstående svaret
I sårbarhet
I öppenhet
Blod i ådror
Det rinner
Vi de små
Vi lever

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login