”Där händer grävde” av Leia

By on 10 mars, 2023
Foto: Pixabay

Där händer grävde
Fyllda av smuts
Ett självförakt
Ett eget dödande
Av det egna livet
Någons gåva
Någon gång
Den tunga blöta jorden
Himmel ger ljus
I allt
Det
Trots allt livet ger
Ger till mig
Ger till andra
I grunden
Möjligheter
Visserligen
Utifrån olika förutsättningar
Utifrån olika färger
Men ändock
Livet ger
Jag tar
Andra tar
Livets gåvor
Är många i mängder
Ibland få i stund
Ibland svårfångade
Ibland mer lättillgängliga
Men gåvorna finns
Ibland gömda
Jag ser dem inte
Jag kanske
Är för orklös
För att nå dem
Men de finns
En dag
Jag finner gömman
En dag
Jag kommer se dem
Livets gåvor
Känna dem
Leva i dem
Med slutet inre
Öppen famn
Gåvorna finns
Lampans mörka skuggor
Ger slingor av ljus
Jag tar på dem
Känner en värme
En gåva

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login