”De sista orden” av Leia

By on 8 januari, 2023
Foto: Pixabay

De sista orden
Jag minns inte
De sista orden
Det är inte sant
De är inte sagda
De har fortsatt tala
De sista orden
De har bara gått iväg
Till en annan plats
Fortsatt tala
De sista orden
Är de första orden
Att minnas
Det som sagts
Det som kommer sägas
Är att bygga en historia
Så långt borta
Från en verklighet
Från en sanning
Av det som sagts
Av det som tolkats
Som ord
I meningar
Ingen kan översätta
Ändå hör
De sista orden
Vad det vi
Är det någon
Som gått före
Som har bevis
När just de orden
De sista orden
Är sagda
Ord som sägs
I sin tystnad
Bär de en rättighet
Av ett uttalande
Finns de som bevis
I vår hörsägen
Över meningen
De sista orden
Vad menar vi
Egentligen då
Är det ett fegt stopp
Över ett par ord till
Det som borde sägas
Det är vikt
Av att vara noggrann
I noggrannhet
Kan vi höra orden
Lyssna till betydelsen
Jag vill någonstans tro
Jag kan ana
De sista orden
Finns kvar
Det finns alltid
Någonting att säga
Om så högt
Om så i tystnad
Det finns alltid ord
Som kommer bära
Ordet vidare
Till en tid
Nya ord välkomnar

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login