Efterlyser äldre bilder från Strömsborg

By on 11 juli, 2022
Arkivbild

Just nu pågår en renovering av den hundraåriga byggnaden Strömsborg i Karlslundsområdet. De gamla takmålningarna ska bevaras och nu har det även hittats spår av dekormålningar på väggar i byggnadens loft. Därför efterlyser Örebro kommun äldre bilder från loftet.
 
Hösten 2021 påbörjades en renovering av Strömsborg. Det är en värdefull kulturhistorisk byggnad, där bland annat de gamla takmålningarna restaureras. Under renoveringen har det även hittats spår av dekormålningar på loftets väggar:

– Vi tror att de målades över på 1980-talet, då man också gjorde en stor renovering av byggnaden. Nu letar vi efter äldre bilder från det öppna loftet och vi vill gärna ha allmänhetens hjälp. Vi hoppas få tag i bilder för att bättre förstå hur byggnaden tidigare sett ut och som vägledning i det fortsatta arbetet med att renovera Strömsborg. Vi vet bland annat att Örebro sportklubb ägde byggnaden fram till 1960-talets slut och fritidsklubben Reso anordnade fester där under 1940–1960-talen, berättar Erica Ek, stadsbyggnadsantikvarie.

Har du äldre bilder från Strömsborgs loft?

Är du en av alla örebroare som besökt Strömsborg någon gång mellan 1940–1980-talet? Vi söker bilder, med eller utan människor, tagna på loftet med öppning mot Svartån. Bilder skickas in via e-post till: stadsbyggnad@orebro.se, ange ärendenummer SAM 560/2022.

Information om behandling av personuppgifter

Inskickade bilder kommer att arkiveras. Byggnadsnämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att öka kunskapen om hur byggnaden Strömsborg tidigare sett ut och som vägledning för arbetet med renovering och konservering av dekorationsmålningar, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

En del av Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Som en del av utvecklingen renoveras Strömsborg, för att återigen bli ett populärt utflyktsmål med caféverksamhet. Ambitionen är att hela renoveringen ska vara klar under 2023.

Loftet på Strömsborg under renovering, med takmålningar och spår av dekormålningar på väggarna.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login