Fler december­flyg än året innan på Örebro flygplats

By on 18 januari, 2023

Det landade fler flyg i Örebro län än året innan i december 2022, det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade).

Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Örebro flygplats landade 110 kommersiella flyg i december, varav sex taxiflyg. Det kan jämföras med 78 landningar samma månad året innan. Totalt reste omkring 4 300 passagerare till och från flygplatsen.

Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

53 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (58 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Noter
I trafiken ingår passagerartrafik (både reguljärflyg, charter och taxi), samt post- och fraktflyg. I tidigare rapporter räknade vi taxiflyg separat, men de ingår sedan november 2022 i det totala antalet landningar.
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.
Alla siffror har hämtats från Transportstyrelsen.
 

You must be logged in to post a comment Login