Fler november­flyg än i fjol på Örebro flygplats

By on 21 december, 2022
Arkivbild

Det landade fler flyg i Örebro län än förra året i november, det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Örebro flygplats landade 123 kommersiella flyg i november, varav tre taxiflyg. Det kan jämföras med 89 landningar samma månad förra året. Det innebär 38 procent fler flyg, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat.

Totalt reste omkring 4 200 passagerare till och från flygplatsen.

Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019.

Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

51 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (63 flighter), det är ungefär samma andel som under novembermånaderna närmast före pandemin.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
I trafiken ingår passagerartrafik (både reguljärflyg, charter och taxi), samt post- och fraktflyg. I tidigare rapporter räknade vi taxiflyg separat, men de ingår sedan november 2022 i det totala antalet landningar.
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även Newsworthys artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.
Alla siffror har hämtats från Transportstyrelsen.

You must be logged in to post a comment Login