Fler varsel i Örebro län

By on 22 januari, 2023
Arkivbild

Fler varsel i Örebro län än för ett år sedan, antalet varsel minskade visserligen under december i Örebro län.

Men de tre senaste månaderna har totalt 256 personer varslats om uppsägning, vilket är 102 fler än motsvarande period för ett år sedan.

19 personer varslades om uppsägning i Örebro län under december 2022. Det är 130 färre än i november.

Sett över de tre senaste månaderna har totalt 256 varsel rapporterats i Örebro län, vilket är 102 fler än motsvarande period 2021.

I början av pandemin, i juni 2020, varslades som mest 718 personer under en månad i Örebro län.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 2 493 personer under december 2022, vilket är knappt 3 200 färre än i november men nästan 1 200 fler än december 2021. Under de tre senaste månaderna har totalt drygt 13 100 varslats om uppsägning i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som under motsvarande period 2021.

Örebro län tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under december 2022
Län Varsel december 2022 Per 10 000 invånare* Varsel oktober – december 2022 Varsel oktober – december 2021
Blekinge 6 78 23
Dalarna 32 183 43
Gotland 0 5 13
Gävleborg 7 168 180
Halland 0 210 142
Jämtland 15 65 0
Jönköping 117 573 318
Kalmar 15 246 43
Kronoberg 39 260 98
Norrbotten 48 229 37
Skåne 380 1 075 527
Stockholm 1 045 6 665 2 998
Södermanland 102 135 37
Uppsala 144 378 60
Värmland 8 41 61
Västerbotten 50 200 87
Västernorrland 52 153 93
Västmanland 35 280 72
Västra Götaland 335 1 583 943
Örebro 19 256 154
Östergötland 44 327 91

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 563 stycken, lades inom industrin1. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom handeln2, där varslen berörde 306 personer. Det är, sett till de senaste åren, inte en uppseendeväckande siffra för branschen.

Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 734 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren december 2022
Bransch Varsel december 2022 Varsel november Varsel december 2021
Tillverkning 563 1 178 23
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 306 795 72
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 295 525 364
Byggverksamhet 278 656 235
Transport och magasinering 276 404 130
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 203 426 58
Informations- och kommunikationsverksamhet 197 977 27
Vård och omsorg; sociala tjänster 127 170 26
Hotell- och restaurangverksamhet 87 425 60
Annan serviceverksamhet 46 0 31
Kultur, nöje och fritid 44 30 24
Utbildning 39 5 43
Fastighetsverksamhet 20 32 8
Finans- och försäkringsverksamhet 12 46 150
Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 9 14
Utvinning av mineral 0 0 0
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 0 41
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 0 0
Övrigt 0 0 0

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast corona-våren 2020. Så även i Örebro län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i april 2001, drygt 1 800, jämfört med knappt 1 100 i september 1995 och drygt 700 i juni 2020.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
1 Tillverkning
2 Handel, inklusive reparation av motorfordon och motorcyklar
Varselstatistiken publiceras av Arbetsförmedlingen, dit arbetsgivare är skyldiga att anmäla varsel om minst fem medarbetare i ett län berörs. Det innebär alltså att det läggs varsel som inte finns med i statistiken. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Innan 2019 registrerades länstillhörigheten för varslet manuellt, men sedan dess registreras varslet efter arbetsgivarens organisationsnummer, vilket innebär att en del varsel registreras i det län huvudkontoret är beläget. Det gör att länssiffrorna inte är helt jämförbara historiskt.

You must be logged in to post a comment Login