Flest pensionärer med bostadstillägg i Ljusnarsberg

By on 7 juli, 2022
Arkivbild

Ljusnarsberg är den kommun i Örebro län med högst andel pensionärer som får bostadstillägg, medan Lekeberg har lägst, Örebro län ligger något över riksgenomsnittet jämfört med andra län.

Det visar en ny rapport med fördjupad statistik om bostadstillägget som Pensionsmyndigheten tagit fram.

– Andelen pensionärer med bostadstillägg hänger ihop med inkomstnivåerna i länet eller kommunen. Bostadstillägget är ett stöd för den eller de i hushåll som har låg pension och i stort sett inte har några andra tillgångar eller inkomster, säger Denana Lövgren, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

14,1 procent av Sveriges pensionärer får bostadstillägg. I Skåne är andelen högst, där 16,5 procent av pensionärerna har bostadstillägg. Den lägsta andelen finns i Västerbotten, där 11 procent får bostadstillägg. I Örebro län får 14,9 procent av pensionärerna bostadstillägg.

– Bostadstillägget kan utgöra ett betydande tillskott för pensionärer, men det är bara de som har en svag ekonomi som kan få tillägget. De flesta som har bostadstillägg i dag bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och inkomst varje månad efter skatt, säger Denana Lövgren.

Den kommun i Örebro län med högst andel pensionärer som har bostadstillägg är Ljusnarsberg, där 18,1 procent får tillägget. Den kommun där lägst andel pensionärer har bostadstillägg är Lekeberg, där 11,3 procent får tillägget.

Statistiken visar att andelen pensionärer med bostadstillägg är sex gånger större bland de som är ensamstående än bland de som är samboende. Den största gruppen utgörs av ensamstående kvinnor. Bland äldre pensionärer är andelen med bostadstillägg högre än bland yngre pensionärer. Medianinkomsten från pension utan bostadstillägg är 13 047 kronor per månad bland pensionärer som har bostadstillägg.

– Tre av tio av alla sökande i hela landet uppfyller inte kraven och får därför avslag. Innan man ansöker är det därför bra att göra en preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se, säger Denana Lövgren.

Ljusnarsberg
Örebronyheter

Källa Pensionsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login