Fönsterrenoveringens dag på Siggebohyttans bergsmansgård

By on 27 maj, 2024
Bild: LindeKultur

Lördag 1 juni kl 11:00-15:00 bjuder Örebro läns museum, in till Fönsterrenoveringens dag på Siggebohyttans bergsmansgård. Att renovera gamla fönster i stället för att byta ut mot nytillverkade är en god idé av flera skäl, såväl klimatmässiga och kulturhistoriska som privatekonomiska och estetiska.

Fönsterrenoveringens dag arrangeras varje år. Bakom initiativet står Sveriges Länsmuseer, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

”Kom och låt dig inspireras!”, skriver Örebro läns museum som bjuder på fri entré till allt, hela dagen!

Fönsterrenoveringens dag 1 juni på Siggebohyttans bergsmansgård

  • Kl. 11.30 och kl. 13.30 ger museets bebyggelseantikvarie, Lars Karlsson Liljas, en guidad visning som tar avstamp i de fönster som finns på gården. Visningen tar ca. 60 min.
  • Kajsa Moberg från Kavat snickeri demonstrerar fönsterrenovering hela dagen. Ta gärna med ett eget fönster så kan Kajsa ge en ungefärlig tidsbestämning på när det är tillverkat, genom att titta på profiler, beslag och tillverkningssätt!
  • Enklare fika finns att köpa i kaffestugan.
  • Butiken är påfylld med byggnadsvårdsmaterial och böcker om ämnet.
  • Mangårdsbyggnaden är öppen för besök.

….

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. De aktiviteter som arrangeras under dagen ska verka inspirerande och utbildande och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster.

Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Kultur | Siggebohyttans bergsmansgård
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login