Försiktighetsmått för nytt ämne i produktionen i försvarsindustrin

By on 11 juni, 2024
Arkivbild

Bolaget Nammo Sweden AB i Karlskoga har, inom ramen för sitt nuvarande tillstånd, ansökt om att införa sprängämnet, MCX, i sin produktion.

Länsstyrelsen medger ändringen i bolagets anmälan om de uppfyller försiktighetsmåtten som anges i beslutet.
 
Ämnena i MCX är explosiva, skadliga vid förtäring, irriterande, orsakar organskador och är inte biologiskt nedbrytbara.

Bolagets rening idag är inte optimerad för att rena alla ämnen som ingår i MCX. För att få använda det nya sprängämnet i produktionen förelägger Länsstyrelsen Nammo Sweden AB att utföra nedanstående försiktighetsmått:

Processvatten (skölj- och kylvatten etc) från produktion där sprängämnet MCX används ska samlas upp och skickas till godkänd mottagare för destruktion på ett utifrån lagstiftningen godtagbart sätt.

  • Utsläpp av vatten, från produktion där sprängämnet MCX används, får inte ske till recipient (dvs. i vattendrag och liknande).
  • Under förutsättning att försiktighetsmåtten följs medger Länsstyrelsen ändringen. Om bolaget inte avser att samla upp vattnet från produktionen där MCX används behöver bolaget ansöka om tillstånd för den anmälda ändringen.

Beslutet har tagit hänsyn till det säkerhetspolitiska läget där försvarsindustrin utgör en grund för landets försvar och samtidigt med hänsyn till människors liv och hälsa samt omkringliggande miljö.

Karlskoga
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login