Forskarskola för att kunna analysera

By on 13 december, 2022
Professor Anders Björkvall leder den nya forskarskolan i multimodalitet och intermedialitet.
Bild: Örebro Universitet

Forskarskola för att kunna analysera komplex kommunikation. Digitalisering smälter samman språk, bilder, färger, musik och rörelser – under ständig förändring.

– Vårt mål är att ge forskare verktyg att analysera denna komplexa form av kommunikation, säger professor Anders Björkvall som leder den nya forskarskolan i multimodalitet och intermedialitet som fått nära 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Den tvärvetenskapliga forskarskolan MIDWorld är ett samarbete mellan Örebro universitet och Linnéuniversitetet. Under fyra år ska nio doktorander – varav fem vid Örebro universitet – fördjupa sig i multimodal kommunikation. I Örebro sker det inom ramen för humanistiska studier som innefattar svenska språket, engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia.

– Örebro universitet utmärker sig i Sverige med att ha en av de mest aktiva grupperna av forskare i multimodalitet, säger Anders Björkvall, professor i svenska språket och medlem i forskargruppen Multimodal kommunikation.

Den digitala världen erbjuder gränslösa möjligheter till att dela och skapa innehåll, både privat och professionellt.

– Digitaliseringen har revolutionerat förutsättningarna för lärande, arbete, interaktion och förmedlingen av kunskap. Men samtidigt har den också inneburit desinformation, filterbubblor och polarisering, säger Anders Björkvall.

Målet för MIDWorld är att utbilda forskare som ska förse en rad humanistiska ämnen med kompetens att analysera digital kommunikation. Tidigare användning av media ska också kopplas till dagens digitala värld.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login