#försverige ska hjälpa Örebro läns småföretag

By on 15 september, 2021
Teresa Rørbye är moderator under kurserna som kommer att hållas i digitala färdigheter i Örebro län.
Foto: Google

Hårdsatsning på digital kunskap, Googlesamarbetet Digitalakademin #försverige ska hjälpa Örebro läns småföretag bli mer digitala.

Digitalakademin #försverige – ett samarbete mellan Google, Handelskammaren Mälardalen, och en rad andra aktörer – bedriver kostnadsfria utbildningar i digitala verktyg i Örebro län den 16-23 september för att inspirera små och medelstora företag. Målet är att stärka de lokala företagens digitala utveckling under återhämtningen från covidkrisen.

Projektet ska hjälpa till genom att erbjuda handfasta metoder och verktyg så att företag och individer kan växa, både nu och efter pandemin. 

Intresset har så här långt varit mycket stort, med över 600 anmälningar till kurserna i länet hittills. En undersökning bland de anmälda i Örebro län ger för handen att 36% av företagen säger sig vara behov av nya digitala kunskaper som en direkt följd av pandemin.

I osäkra tider skapar digitala verktyg möjligheter för företag att nå ut till nya kunder. Allt fler kunder finns idag på nätet – 2020 var året då svenskarnas e-handelsköp ökade explosionsartat. Enligt Svensk Digital Handel ökade e-handelsköpen med 40 procent år 2020 jämfört med året innan. 20% av de tillfrågade anmälda i Örebro län har börjat använda sig av nya digitala säljkanaler på grund av pandemin.

För att hjälpa till i omställningen kommer Google Digitalakademin, tillsammans med en rad samarbetspartner, alltså erbjuda kostnadsfria livestreamade kurser till alla småföretagare i länet mellan den 16-23 september. Föreläsarna är några av länets främsta digitala experter som har stor erfarenhet av att jobba med små och medelstora företag i regionen. 

“Väldigt många i Örebro län har drabbats hårt av de ekonomiska svårigheterna i covidkrisens spår, inte minst inom handeln och besöksnäringen. Med Digitalakademin vill vi från Googles håll dra vårt strå till stacken för att hjälpa till i återhämtningsarbetet. De digitala verktygen blir otroligt viktiga för den som nu vill ge sin karriär en skjuts eller utveckla sitt företags verksamhet. Jag hoppas att vi kan hjälpa så många som möjligt att vässa sin kompetens på det digitala området”, säger Googles Sverigechef Anna Wikland.

“Trenden är tydlig och har accelererat under hela pandemin i takt med att den digitala mognaden ökar bland företagen. Digitaliseringen slår rakt in i princip alla branscher och storlekar på företag. Kunskapen och verktygen hänger inte alltid med i den här takten varför vi står bakom den här satsningen att erbjuda en lättillgänglig kompetenshöjning på bred front”, säger Oskar Axelsson, Affärsområdeschef på Handelskammaren Mälardalen.

Små och medelstora företag behöver förbättra sin digitala kompetens

En rapport från Entreprenörskapsforum visar att det i första hand är kompetensutveckling som är avgörande för företagens fortsatta digitala omställning. 46 procent av de tillfrågade företagen i Sverige uppger att deras personal behöver lära sig mer de närmaste tre åren. Ett problem som uppstår är att kompetensutveckling ofta kostar pengar och för många små och medelstora företag är marginalerna små. 

Möt lokala aktörer och ta del av inspiration från företag som lyckats 

Metoder och tips erbjuds till alla intresserade företag i Örebro län, oavsett bransch. Utbildningarna är skapade för att ge företagare konkreta och praktiska tips som man kan komma igång med direkt. Utbildningarna tar upp en rad olika hjälpmedel och verktyg och företagen kan ta del av kunskap inom ämnen som hjälper dem att nå ut till nya lokala kunder med hjälp av nätet. Alla utbildningar sänds online och det enda som krävs är att man har tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. 

Den som är intresserad kan läsa mer om utbildningarna i Örebro län den 16-23 september och registrera sig på digitillvaxt.se. 

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Google
Om #försverige
#försverige är ett rikstäckande utbildningsinitiativ som hjälper små och medelstora företag att digitalisera sina verksamheter. Initiativet drivs av Google Digitalakademin som har gått samman med samarbetspartner som Handelskammaren Mälardalen och företag som Loopia, Tele2 och Trygg-Hansa.

 

You must be logged in to post a comment Login