Förtjänsttecken till eldsjälar inom folkbildningen

Av på 25 april, 2019
I år gick utmärkelserna till Jane Karlsson, fd länsbildningskonsulent samt till Maria Hernfridsson, lärare vid Hällefors folkhögskola.

I samband med Örebro läns bildningsförbunds årsmöte delades länsbildningsförbundets förtjänsttecken ut. Det delas ut vartannat år till någon som står för ett nytänkande inom folkbildningen samt till någon som utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller verkat i god folkbildningsanda. I år gick utmärkelserna till Jane Karlsson, före detta länsbildningskonsulent samt till Maria Hernfridsson, lärare vid Hällefors folkhögskola. 

Maria Hernfridsson tilldelas förtjänsttecknet år 2019 för sitt folkbildningsarbete där hon varit aktiv som folkhögskollärare på Hällefors folkhögskola i många år. Hon brinner för folkbildningsarbetet där hon alltid är hängiven, sprudlande glad och tar sig an många uppgifter med stor energi. Hon är en sann folkbildare som undervisar i allt från form och design på distans till biodling. Hon har arbetat fram skolans distanskurs och utvecklar skolans digitala arbete. Hon ligger alltid i täten när det gäller att implementera ny teknik. Hon möter samtidigt alla med värme och bistår med socialpedagogiskt arbete för våra deltagare.

Jane Karlsson tilldelas förtjänsttecknet år 2019 då hon under flera års tid har bidragit till folkbildningens utveckling i Örebro län. I sitt mångåriga folkbildningsarbete har hon varit aktiv i både folkhögskolor, studieförbund och som länsbildningskonsulent inom Örebro läns bildningsförbund. Hon har genom sin klokhet sett och lyft fram studieförbunden och folkhögskolornas roll i samhället. Hon står upp för hållbarhetsfrågor, har bidragit till att lyfta folkhälsoperspektivet på folkbildning samt förändrat och förnyat folkbildningsarbetet till att arbeta mer opinionsbildande. Genom det har hon bidragit till att folkbildningen nu finns representerad i kommunala och regionala organ på ett sätt som folkbildningen inte varit tidigare. 

Det är så roligt att få uppmärksamma eldsjälar på det här viset, det är annars alltför ofta som så mycket gott arbete  inte uppmärksammas. Eldsjälar som lägger ner kraft och energi för att skapa ett bättre samhälle förtjänar alla slags hyllningar, säger Jennie Nises, länsbildningskonsulent vid Örebro läns bildningsförbund.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in