Hallsbergs vårdcentral byter namn och vårdgivare

By on 29 november, 2022
Hallsbergs vårdcentral byter namn och vårdgivare den 1 december.
Bild: Region Örebro län

Från och med den 1 december år 2022 kommer Capio Närsjukvård att driva Hallsbergs vårdcentral, som fram till dess har drivits av Region Örebro län. Verksamheten kommer att finnas kvar i samma lokaler som tidigare men byter namn till Capio vårdcentral Hallsberg.

Torsdagen den 1 december kommer verksamheten på vårdcentralen att vara något begränsad till följd av nödvändiga insatser orsakade av att Capio Närsjukvård påbörjar driften. Redan dagen därpå beräknas verksamheten vara tillbaka i full kapacitet.

Den som från och med den 1 december önskar komma i kontakt med Capio vårdcentral Hallsberg gör det precis som tidigare, det vill säga via telefonnummer 0582 – 880 11 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den som i dag är listad patient på Hallsbergs vårdcentral behöver inte göra någonting. När det är dags för undersökning kommer en kallelse precis som vanligt och vad gäller besked om resultat från undersökningar eller prover kommer även de som vanligt. Alla inbokade tider gäller även efter den 1 december.

Den som så önskar har alltid rätt att välja en ny vårdcentral och det kan antingen ske via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via valblankett. Blanketten hittar du på 1177.se. Det går även att hämta blanketten på vårdcentralerna eller via kontakt med Hälsovalsenheten på telefon 019 – 602 16 00.

Capio Närsjukvård driver sedan tidigare vårdcentralerna Haga och Lekeberg på uppdrag av Region Örebro län, nu adderas Hallsbergs vårdcentral till dessa två inom ramen för vårdvalssystemet Hälsoval Örebro län.

Mer information om Region Örebro läns vårdcentraler finns på www.regionorebrolan.se eller på 1177.se.

Hallsberg
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login