Hårdare straff för de som stör och skräpar ner

By on 3 april, 2022
Arkivbild

Stadgar och regler är viktiga för att landets bostadsrättsföreningar ska uppnå en trygg och trivsam miljö. Även om majoriteten anser att de sköter sig uppger drygt en av tio att de brutit mot uppsatta ordningsregler. Men vilka regler vill landets bostadsrättshavare införa? Högst upp på listan hamnar straff för nedskräpning, olovlig andrahandsuthyrning och störande grannar.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 visar det sig att 11 procent någon gång brutit mot föreningens stadgar eller regler. Hur bostadsrättsföreningarna ska få ännu fler att följa de uppsatta reglerna är en ständig diskussion. Nytt för årets undersökning är frågan om vilka regler som landets bostadsrättshavare skulle vilja införa om lagen hade tillåtit. Resultaten visar att hela 42 procent vill införa straff eller avgift för boende som skräpar ner och lika många vill se samma påföljder för otillåten andrahandsuthyrning. Straff eller avgift för de som stör sina grannar ligger också högt på listan av de regler som bostadsrättsägare vill införa i sin förening.

– Att majoriteten följer föreningens ordningsregler är bra men något problematiskt är såklart att så pass många har brutit mot reglerna. När någon missköter sig drabbar det ofta andra medlemmar och konflikter kan då uppstå. Vid sådana tillfällen är det viktigt att styrelsen hanterar situationen på rätt sätt. I årets rapport ser vi att nära hälften inte vet hur deras förening hanterar konflikter bland medlemmar och det tyder på att landets styrelser behöver bli tydligare i hur de arbetar med konflikthantering, säger Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC.

Dålig koll på lagar och regler bland bostadsrättshavare

Trots att majoriteten uppger att de sköter sig är det många som inte är insatta i de lagar och regler som finns att förhålla sig till. Hela 35 procent uppger att de inte vet eller har dålig koll på vilka lagar och regler som finns för bostadsrättshavare. Bland de som uppgett att de någon gång brutit mot reglerna är det vanligaste att slänga grovsopor bland vanligt hushållsavfall, låta bli att källsortera och att störa på otillåten tid.

Dessa regler vill landets bostadsrättsägare helst införa

1. Straff/avgift för boende som skräpar ner – 42 %

2. Straff/avgift för olovlig andrahandsuthyrning – 42 %

3. Straff/avgift för boende som stör – 39 %

4. Straff/avgift för rökning på olämpliga platser – 35 %

5. Straff/avgift för boende som inte håller efter i gemensamma utrymmen – 30 %

……..

Har du någon gång brutit mot föreningens stadgar eller ordningsregler?

  Totalt
Nej 76 %
Vet ej 14 %
Ja 11 %

……..

Du har angett att du någon gång brutit mot föreningens stadgar eller ordningsregler. Vad av följande har du gjort? Det går bra att välja flera alternativ

  Totalt
Slängt grovsopor bland vanligt hushållsavfall 33 %
Låtit bli att källsortera soporna 32 %
Spelat musik eller på annat sätt stört efter tillåten tid 30 %
Använt tvättstugan efter utsatt tid 30 %
Förvarat personliga saker i gemensamma utrymmen 27 %
Annat 22 %
Utfört omfattande renoveringar eller ingrepp i bostaden utan styrelsens

tillåtelse

18 %
Grillat på balkongen trots grillförbud 12 %
Hyrt ut i andrahand utan tillåtelse 9 %
Rökt i trappuppgång eller andra gemensamma utrymmen 7 %
Vet ej 4 %

……..

Tycker du att din bostadsrättsförening sköter eventuella konflikter bland medlemmar på ett bra sätt?

  Totalt
Vet ej 41 %
Ja 27 %
Oftast, men kan bli bättre 23 %
Nej 8 %

……..

Anser du att du har bra koll på de lagar och regler som finns för bostadsrättsinnehavare?

  Totalt
Ja 65 %
Nej 23 %
Vet ej 12 %

……..

Om lagen tillåter, vilka av följande regler skulle du vilja införa i din bostadsrättsförening? Det går bra att välja flera alternativ

  Totalt
Straff/avgift för boende som skräpar ner 42 %
Straff/avgift för olovlig andrahandsuthyrning 42 %
Straff/avgift för boende som stör 39 %
Straff/avgift för rökning på olämpliga platser 35 %
Straff/avgift för boende som inte håller efter i gemensamma utrymmen 30 %
Straff/avgift för boende som inte sopsorterar 29 %
Vet ej 16 %
Straff/avgift för att tvättider inte hålls 8 %
Annat 7 %

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa SBC

You must be logged in to post a comment Login