Högsta antalet avrättningar i världen på nästan ett decennium

By on 30 maj, 2024
Bild: Amnesty International

Antalet avrättningar under 2023 steg till den högsta nivån på nästan ett decennium, med en kraftig ökning i Mellanöstern. Det säger Amnesty International i nu när organisationen släpper sin årliga rapport om den globala användningen av dödsstraffet.

Under 2023 utfördes 1 153 avrättningar, vilket innebär en ökning med mer än 30 procent från 2022. Då har Amnesty inte inkluderat de ytterligare tusentals avrättningar som tros ha utförts i Kina under samma period. Den officiella siffran på 1153 är den högsta siffran sedan 2015, då 1 634 personer avrättades.

Trots denna ökning är antalet länder som genomfört avrättningar den lägsta som Amnesty International någonsin registrerat. När det kommer till antalet utfärdade dödsdomar i världen, ökade de med 20% under 2023, till totalt 2.428.

– Vi ser ett bakslag när det kommer till användningen av dödsstraffet, speciellt i Mellanöstern. Den enorma ökningen av antalet registrerade avrättningar berodde främst på Iran vars myndigheter visade fullständig likgiltighet för människoliv. Att antalet avrättningar för narkotikarelaterade brott i Iran ökar visar också att dödsstraffet används på ett diskriminerande sätt och riktas mot marginaliserade och utsatta delar av landets befolkning, säger Anna Johansson, Amnesty International Sveriges generalsekreterare.  

De fem länder som hade det högsta antalet avrättningar under 2023 var Kina, Iran, Saudiarabien, Somalia och USA. Enbart Iran stod för 74% av alla registrerade avrättningar medan Saudiarabien stod för 15%.

Våg, där ena vågskålen är fylld med länder där dödstraff forfarande används och den andra vågskålen består av länder som har avskaffat dödsstraffet i lag eller praktik

Avrättningarna i Iran ökar kraftigt 

I Iran har myndigheterna intensifierat sin användning av dödsstraffet vilket Amnesty konstaterar är ett sätt att skapa skräck bland befolkningen med syfte att stärka sitt grepp om makten. Minst 853 personer avrättades i Iran vilket är en ökning med 48% från 2022 då minst 576 personer avrättades i landet.

Irans etniska minoritet balucher var den grupp som drabbades oproportionerligt av avrättningar. Trots att balucher utgör 5% av Irans befolkning utgjorde de 20% av de registrerade avrättningarna i landet.  

Minst 24 kvinnor och minst fem personer, som var barn vid tidpunkten för det brott som de dömdes för, avrättades. Av de registrerade avrättningarna i Iran var minst 545 för handlingar som inte bör leda till dödsstraff enligt internationell rätt, som till exempel narkotikarelaterade brott, rån och spioneri.

Just avrättningar för narkotikarelaterade brott ökade kraftigt och utgjorde 56% av avrättningarna 2023, en ökning med 89% från de 255 avrättningar som registrerades 2022.  

Bakslag i USA och i Afrika söder om Sahara 

De framsteg som har gjorts i USA under de senaste åren stannade av under 2023 av flera anledningar. Mellan 2022 och 2023 ökade antalet avrättningar från 18 till 24. Samtidigt har lagförslag om att genomföra avrättningar genom arkebusering, att skjutas till döds, lagts fram i både Idaho och Tennessee.

Delstatsparlamentet i Montana överväger att utöka de substanser som används i dödliga injektioner och i South Carolina undertecknades en ny lag om att dölja identiteten på personer som är involverade i förberedelser eller genomförande av avrättningar.  

– Ett antal amerikanska delstater förbereder sig på ett kallsinnigt vis för att verkställa fler dödsstraff och avrätta fler människor. Avrättningar med den nya grymma metoden kvävgas har också börjat användas, och Alabama använde denna fruktansvärda metod för att döda Kenneth Smith tidigare i år, bara 14 månader efter att ha utsatt honom för ett misslyckat avrättningsförsök, säger Anna Johansson. 

Ytterligare bakslag har observerats på andra håll i världen. I Somalia ökade antalet registrerade dödsdomar och avrättningar kraftigt under 2023. Registrerade avrättningar ökade med mer än sex gånger från 6 år 2022 till 38 år 2023. I Afrika söder om Sahara ökade kraftigt registrerade dödsdomar med 66%, från 298 år 2022 till 494 år 2023. Samtidigt har inget land i regionen under 2023 avskaffat dödsstraffet.  

Mörkertalet är stort och döljs bakom statlig sekretess 

På grund av Kinas statshemligheter omfattar Amnestys siffror inte de tusentals människor som tros ha avrättats i Kina, som förblir det land som avrättar flest personer i världen. Av samma anledning har Amnesty inte kunnat få fram säkra siffror för Nordkorea och Vietnam, länder som tros använda sig av avrättningar i stor utsträckning.  

Det begränsade antal officiella rapporter som kom från dessa länder sänder dock tydliga budskap till allmänheten om att brott eller oliktänkande kommer bestraffas med döden, vilket visar att dödsstraffet fortsätter att användas som vapen av stater för att upprätthålla kontroll och förtrycka oliktänkande.  

I Kina under 2023 användes rapporter i statliga medier för att påminna människor om att brott som narkotikahandel och mutor kommer att bestraffas hårt och leda till avrättning, medan Nordkorea publicerade en ny lag som inkluderade dödsstraff som ett möjligt straff för dem som inte använde det koreanska språket. Samtidigt fortsatte militären i Myanmar att utdöma dödsstraff i militärkontrollerade domstolar, i hemliga och grovt orättvisa förfaranden.  

– Den inneboende diskriminering och godtycklighet som präglar tillämpningen av dödsstraffet har bara förvärrat kränkningar av de mänskliga rättigheterna och det sker dessutom inom ramen för flera länders straffrättsliga system. Den lilla minoritet av länder som insisterar på att använda dödsstraffet måste följa med sin tid och avskaffa straffet en gång för alla”, säger Anna Johansson

Trots bakslag har framsteg gjorts

Under 2023 registrerades avrättningar i 14  länder, vilket är det lägsta antal länder som Amnesty någonsin har registrerat. Inga avrättningar registrerades i Belarus, Japan, Myanmar och Sydsudan, samtliga hade året innan genomfört avrättningar.  

I Asien avskaffade Pakistan dödsstraffet för narkotikarelaterade brott, medan det obligatoriska dödsstraffet avskaffades i Malaysia. I Sri Lanka bekräftade myndigheterna att presidenten inte hade för avsikt att underteckna avrättningsorder, vilket undanröjde farhågorna om att avrättningarna skulle återupptas i landet.  

Även om inget land avskaffade dödsstraffet i Afrika söder om Sahara, finns det lagförslag om att avskaffa straffet i Kenya, Liberia och Zimbabwe. I Ghana röstade parlamentet för två lagförslag som tog bort dödsstraffet från den nuvarande lagstiftningen, men i slutet av 2023 hade lagförslagen ännu inte trätt i kraft.  

I dagsläget har 112 länder helt avskaffat dödsstraffet och totalt 144 länder har avskaffat dödsstraffet i lag eller praxis.  

– Dödsstraffet kommer återigen att granskas vid årets FN:s generalförsamling. Amnesty uppmanar alla regeringar att sluta upp bakom FN:s uppmaning att avskaffa dödsstraffet och på det viset visa viktiga tecken på engagemang för de mänskliga rättigheterna, säger Anna Johansson.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International

You must be logged in to post a comment Login