Högsta antalet varslade sedan 2020

By on 28 november, 2022
Arkivbild

Högsta antalet varslade sedan 2020, så är läget i Örebro län

Inte sedan 2020 har lika många varslats i Sverige som under oktober.

I Örebro län berördes 88 personer.

88 personer berördes av varsel i Örebro län under oktober 2022, det är tio fler än motsvarande månad i fjol och 62 fler än under september 2022.

I början av pandemin, i juni 2020, varslades som mest 718 personer under en månad i Örebro län.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 4 939 personer under oktober 2022, vilket är drygt 2 100 fler än i fjol. Örebro län tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under oktober 2022

Län Varsel oktober 2022 Per 10 000 invånare* Varsel september Varsel oktober 2021
Blekinge 38 0 8
Dalarna 81 0 23
Gotland 0 0 6
Gävleborg 112 0 29
Halland 77 10 91
Jämtland 34 0 0
Jönköping 237 25 55
Kalmar 29 37 43
Kronoberg 126 56 0
Norrbotten 120 8 7
Skåne 377 187 210
Stockholm 2 717 872 1 816
Södermanland 8 0 14
Uppsala 43 31 7
Värmland 5 0 23
Västerbotten 79 12 40
Västernorrland 86 5 25
Västmanland 195 290 13
Västra Götaland 333 267 334
Örebro 88 26 78
Östergötland 154 67 8

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 273 stycken, lades inom handeln1. Det är den fjärde högsta månadssiffran för branschen de senaste åren – i april 2020 varslades 3 640 personer. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom industrin2, där varslen berörde 1 117 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2020.

Även när räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 029 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren oktober 2022

Bransch Varsel oktober 2022 Varsel september Varsel oktober 2021
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1 273 213 270
Tillverkning 1 117 212 556
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 719 116 190
Byggverksamhet 522 279 241
Annan serviceverksamhet 281 24 33
Informations- och kommunikationsverksamhet 240 116 23
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 231 71 458
Transport och magasinering 207 201 745
Hotell- och restaurangverksamhet 144 40 29
Utbildning 50 60 81
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 48 0 0
Fastighetsverksamhet 39 10 28
Vård och omsorg; sociala tjänster 34 434 113
Kultur, nöje och fritid 27 0 7
Finans- och försäkringsverksamhet 7 80 24
Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 0 6
Utvinning av mineral 0 0 8
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 25 0
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 12 18
Övrigt 0 0 0

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast Corona-våren 2020. Så även i Örebro län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i april 2001, drygt 1 800, jämfört med knappt 1 100 i september 1995 och drygt 700 i juni 2020.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Noter
1 Handel, inklusive reparation av motorfordon och motorcyklar
2 Tillverkning
Varselstatistiken publiceras av Arbetsförmedlingen, dit arbetsgivare är skyldiga att anmäla varsel om minst fem medarbetare i ett län berörs. Det innebär alltså att det läggs varsel som inte finns med i statistiken. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Innan 2019 registrerades länstillhörigheten för varslet manuellt, men sedan dess registreras varslet efter arbetsgivarens organisationsnummer, vilket innebär att en del varsel registreras i det län huvudkontoret är beläget. Det gör att länssiffrorna inte är helt jämförbara historiskt.

You must be logged in to post a comment Login