Humanitär hjälp till översvämningsdrabbade Pakistan 

By on 31 augusti, 2022
Foto: Pakistans Röda Halvmåne

Förödande översvämningar drabbar just nu Pakistan. Över 3,1 miljoner människor har tvingats fly undan vattenmassorna och siffran över omkomna uppgår till tusen men befaras stiga. Röda Halvmånen/Röda Korset ökar sina hjälpinsatser i drabbade områden.

– Översvämningarna och jordskreden skedde först i bergsområden, men påverkar nu allt större delar av lågt liggande jordbruksområden. Bönderna drabbas omedelbart och får allt svårare att försörja sig och sina familjer, säger Tage Zeineldin, katastrofrådgivare på Svenska Röda Korset som står redo att skicka pengar och personal. 

– Tyvärr fruktar jag att vi har det värsta framför oss då vi vet att dessa typer av översvämningar innebär en ökad risk för vattenburna sjukdomar. Många har inte heller återhämtat sig från covid-19. 

Över 710 000 boskapsdjur har svepts bort och tusentals kilometer av vägar och broar förstörts i monsunregnen som nu är nästan tio gånger värre än vanligt. Förstörelsen påminner enligt ögonvittnen om en jordbävning. Samtidigt är katastrofen i sin fulla omfattning ännu inte känd då byar i avlägsna delar inte kunnat nås på grund av översvämmade vägar. 

 – Den förödelse som vi just nu ser ger en skrämmande påminnelse om de katastrofala översvämningarna som drabbade 20 miljoner människor 2010, säger Tage Zeineldin. 

För närvarande når Pakistans Röda Halvmåne ut med akut hjälp i 23 av de mest drabbade distrikten. Över 500 anställda och volontärer har mobiliserats.  

– Läget är allvarligt och förvärras för varje dag. Drabbade har svårt att sätta sig i säkerhet och är naturligtvis kraftigt försvagade av brist på tak över huvudet, mat och rent vatten, säger Abrar ul Haq, ordförande för Pakistans Röda Halvmåne.  

Hjälpbehoven är stora och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) har vädjat om nära 290 miljoner konor för att bistå 324 000 människor till slutet av år 2023. Hjälpinsatsen omfattar bland annat tak över huvudet, kontantstöd, vatten och sanitet. På plats i landet för att hjälpa är även Turkiska Röda Halvmånen, Tyska Röda Korset och Norges Röda Kors.

Världen | Pakistan
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login