”Ignorans” av Leia

By on 27 augusti, 2022
Foto: Pixabay

Ignorans
Vem…
Allihop…
De menar väl
Men
Ingen vet
Hur man behandlar
Riktiga människor
Så melankoliska
Dina bilder
Så brutala
Ironiskt
Som en fotograf
Som går in
I sitt framkallningsrum
Som går ut därifrån
Till ett mörker
Levnadsverket
Alla bilderna
Tog bevisets ögon
Så rått
Så enkelt
Aldrig någonsin
Ropade någon
Efter åklagaren
En reaktion
Iväg härifrån
Syndaren betraktas
Inramad på bild
Under tystnad
Okänd köpare
Äger priset nu
På huvudet
Syndaren
Alltid jagad
Det fanns ett liv
Som blev en död
I en dikeskant
Oljudet hördes
Bilen som skrek
Den fege
Som sa
Det är ingen idé
Det fanns tid
För att överleva
Liv blev död
I en vägkant
Liv blev död
Kall och ensam
Det fanns tid
En trött räddning
Bara en bit därifrån
En tv
Sömniga män
Slutkörda av uppdrag
Av män
I en obehaglig överhet
Saknades männen
Gjorde de
Verkligen det
De män
Som bar
Den ljusblå färgen
På fega hjälmar
I så kallad diplomati
Sömniga män
Utpekade som varulvar
I ord
Från okunniga tungor
Dessa hjältar
Gömmer gröna hjälmar
De som kunde
Varit räddningen
Istället kom vrål
Med doft av cognac
Männen
De i obehaglig överhet
De som sa
Det är ingen idé
Feg ansvarshet
Hög grad på axel
Tillåten att köra
Med inre hög oktanhalt
Tröttkörda män
Som inte förstod
Att liv blev död
Ett barn
Nerslängd i en slänt
För att inte synas
Liv blev död
Det fanns tid
Det fanns tid
Om bara någon
Hade letat
Om bara någon
Det fanns tid

Leia, Kultur | Dikten
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login